Cuvinte-cheie "asociat unic"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Specialia generalibus derogant. Societate dizolvată și radiată în condițiile Legii nr. 64/1995. Acțiune a asociatului unic de obligare a Oficiului Registrului Comerțului la emiterea unui certificat constatator al dreptului de proprietate asupra bunurilor societății. Neincidenţa prevederilor art. 231 din Legea nr. 31/1990

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra activelor societăţii radiate din registrul comerţului formulată de asociatul unic, cetăţean străin aparţinând unui stat terţ. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandat acordat de asociatul unic al societăţii. Natura juridică şi limitele dreptului de reprezentare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţi. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 194 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţia inadmisibilităţii. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 194 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Repararea pagubei cauzate unei persoane fizice sau juridice prin faptul emiterii unui act administrativ nelegal. Condiţii cerute pentru recunoaşterea dreptului de a obţine despăgubiri în cazul unei persoane fizice care se revendică a fi succesorul legal al unei societăţi comerciale, după ce aceasta şi-a încetat existenţa, prin dispunerea de către judecătorul sindic a radierii ei din registrul comerţului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opoziţia creditorului unei societăţi comerciale la cesiunea de părţi sociale decisă de asociatul unic al societăţii. Natura juridică a opoziţiei şi efectele acesteia

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea transmiterii către fostul asociat unic a dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul societăţii comerciale cu răspundere limitată, ca urmare a intervenirii dizolvării fără lichidare şi radierii acesteia în lipsa cererii de eliberare de către Oficiul Registrului Comerţului a certificatului constatator al dreptului de proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Continuarea societăţii cu asociat unic în caz de retrageri din societate. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa consimţământului asociatului unic persoană juridică. Lipsa conflictului de interese. Condiţii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice