Cuvinte-cheie "accident rutier"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Daune morale. Consimțământul victimei la desfășurarea unei activități cu consecințe vătămătoare. Înlăturarea caracterului ilicit al faptei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier soldat cu decesul victimei. Daune morale. Criterii de stabilire a cuantumului acestora

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Decesul victimei. Cuamntumul daunelor morale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri pentru prejudicii produse ca urmare a unui accident rutier. Consimțământul victimei la desfășurarea unei activități cu consecințe vătămătoare. Înlăturarea caracterului ilicit al faptei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană vătămată în urma unui accident rutier. Despăgubiri morale solicitate în temeiul dreptului comun. Constituirea de parte civilă pentru despăgubiri materiale în faza de urmărire penală. Nelegalitatea măsurii suspendării cauzei în fața instanței civile

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fondul de Protecţie a victimelor străzii. Acţiune în regres. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciu de agrement. Cuantificarea despăgubirilor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea acţiunii civile având ca obiect pretenţii izvorâte dintr-o faptă penală pentru care a intervenit împăcarea părţilor

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice