Revista Universul Juridic

 • UJ Premium | | 19 mart. 2019

  Originea, istoricul, scopul şi obiectivele reformei dreptului obligaţiilor în Codul civil francez

 • [UPDATE: Rezultatele la examenul din data de 3 martie 2019, după soluționarea contestațiilor la punctaj] Admitere Barou 2019

 • Actele normative cu incidență în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 11 martie 2019 – 15 martie 2019

 • Regatul Unit aproape de un eşec politic

 • Ministerul Finanțelor Publice. Acordul provizoriu asupra normelor privind casele de compensare

 • O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii – modificări (O.U.G. nr. 16/2019)

 • POCA. Declanșarea procedurii de achiziție publică privind atribuirea acordului-cadru de servicii organizare evenimente, în cadrul proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”

 • ANAF. Proiect în dezbatere publică: Înființarea Registrului entităților/unităților de cult

 • [UPDATE: Procesul-verbal întocmit în urma soluționării contestațiilor] Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Mediere referitor la procedura și regulamentul de alegeri – 2019

 • Infracţiunea de abuz în serviciu. Inadmisibilitatea contestației la executare (NCPP, NCP, VCPP, VCP)

 • Abonează-te la newsletter