Revista Universul Juridic

  • Executarea mandatului european de arestare. Retragerea apelului declarat (NCPC, L. nr. 302/2004)

  • Imobile preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Încălcarea principiului legalităţii şi al principiului constituţional al egalităţii în faţa legii. Recurs respins ca inadmisibil (L. nr. 165/2013, NCPC, L. nr. 2/2013, Constituția României)

  • CCR a amânat dezbaterea referitoare la O.U.G. nr. 14/2017 privind abrogarea O.U.G. nr. 13/2017 pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală

  • MFP. Consiliul își adoptă poziția privind piețele secundare pentru creditele neperformante

  • Consideraţii legate de necesitatea, oportunitatea şi pregătirea confruntării martorilor cu alte persoane

  • Clauze abuzive. Contract în monedă străină. Stabilizarea cursului prin raportare la reperele existente la momentul încheierii contractului. Aplicarea deciziei pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-186/16, Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA

  • Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor în cadrul procedurii divorțului pe cale notarială

  • Patru candidaţi pentru postul de procuror general al României

  • Ședința de Guvern: Hotărârea pentru modificarea art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru prevăzut la art. 23 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și alte proiecte de acte normative

  • MFP. Ambasadorii la UE confirmă interpretarea comună la care s-a ajuns împreună cu Parlamentul în legătură cu proiectul InvestEU