Metodologia de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România – aprobare (OMEN/OMMJS nr. 3177/660/2019)

29 mart. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 433

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă
Sumar
Ordinul Ministrului Educației Naționale și al Ministrului Muncii și Justiției Sociale (OMEN/OMMJS) nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România

(M. Of. nr. 238 din 28 martie 2019)

 

Se aprobă Metodologia de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România

 

În M. Of. nr. 238 din 28 martie 2019 s-a publicat OMEN/OMMJS nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Metodologia de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România, prevăzută în anexă.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OMEN/OMMJS nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România.

 

Structura

 

– Cap. I („Generalități”);

– Cap. II („Introducerea unei calificări în RNCP”);

– Cap. III („Actualizarea RNCP”);

Conferintele lunii noiembrie
”

– Cap. IV („Arhivarea”);

– Anexa nr. 2 („Fișa calificării”).

 

Prezentare generală

 

Conform art. 1, metodologia reglementează procedura de introducere a calificărilor, de actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România (RNCP). Astfel, în vederea introducerii unei noi calificări în RNCP, trebuie să existe minimum o ocupație în COR, ce poate fi practicată cu respectiva calificare. De asemenea, Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) este responsabilă de actualizarea, gestionarea și publicarea pe site-ul său a RNCP.

Prin urmare, introducerea unei calificări în RNCP se realizează după cum urmează:

prin preluarea calificărilor din Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin OMMF/OMECT nr. 35/3.112/2004, și din Registrul național al calificărilor profesionale din educație și înscrierea lor în RNCP;

pe baza standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională recunoscut la nivel național, aprobat în condițiile reglementărilor legale în vigoare.

Elaborarea fișei calificării în baza căreia se va realiza introducerea calificării în RNCP se realizează de către ANC împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, denumit în continuare MMJS, și comitetele sectoriale, care vor analiza fiecare calificare din nomenclatorul calificărilor. Astfel, elaborarea fișelor se va încheia în termen de un an de la publicarea metodologiei în Monitorul Oficial al României, iar lista calificărilor nou-introduse în RNCP se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale, la propunerea ANC.

Pe de altă parte, potrivit art. 7, calificările înscrise în RNCP se actualizează de fiecare dată când standardele ocupațional sau de pregătire profesională se revizuiesc conform dinamicii pieței muncii, prin realizarea unei noi fișe, iar actualizarea poate implica redenumirea sau arhivarea calificării, în situația în care aceasta a fost revizuită într-un procent mai mare de 50%.

Mai mult, angajatorii, ministerele, ANOFM, organizațiile sindicale, asociațiile patronale, asociațiile profesionale și furnizorii de formare profesională și/sau alte instituții abilitate sau de reglementare pot solicita arhivarea unei calificări din RNCP, iar cererea de arhivare va fi însoțită de următoarele documente:

referat de fundamentare care să cuprindă informații privind necesitatea arhivării calificării;

avizul MMJS, din care să rezulte acordul privind arhivarea calificării;

avizul ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, al asociațiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora privind arhivarea calificării;

avizul comitetului sectorial din domeniu sau, dacă acesta nu există, al Asociației Naționale a Comitetelor Sectoriale din România, din care să rezulte acordul privind arhivarea calificării.

Vă prezentăm, în continuare, anexa nr. 2 conținând formularul pentru Fișa calificării, astfel:

FIȘA CALIFICĂRII

 

____________________________________________________________________________

| Denumirea calificării       |                                              |

|_____________________________|______________________________________________|

| Domeniul ocupațional        |                                              |

|_____________________________|______________________________________________|

| Nivelul educațional conform |                                              |

| Clasificării internaționale |                                              |

| standard a educației (ISCED)|                                              |

|_____________________________|______________________________________________|

| Nivelul de calificare din   |                                              |

| Hotărârea Guvernului        |                                              |

| nr. 918/2013 privind        |                                              |

| aprobarea cadrului național |                                              |

| al calificărilor, cu        |                                              |

| modificările și completările|                                              |

| ulterioare                  |                                              |

|_____________________________|______________________________________________|

| Nivelul de calificare       |                                              |

| corespunzător din Cadrul    |                                              |

| european al calificărilor   |                                              |

|_____________________________|______________________________________________|

| SO/SPP aferent              |                                              |

|_____________________________|______________________________________________|

| Descrierea calificării      | Fie | Cunoștințe                             |

|                             |     | ……………………………….. |

|                             |     |________________________________________|

|                             |     | Aptitudini                             |

|                             |     | ……………………………….. |

|                             |     |________________________________________|

|                             |     | Responsabilitate și autonomie          |

|                             |     | ……………………………….. |

|                             |_____|________________________________________|

|                             | Fie | Câmp ce permite introducerea unui text |

|                             |     | liber pentru a descrie ceea ce ar      |

|                             |     | trebui să cunoască, să înțeleagă și să |

|                             |     | fie capabil să facă cursantul          |

|                             |     | ……………………………….. |

|_____________________________|_____|________________________________________|

| Condiții de acces la        |                                              |

| calificare                  |                                              |

|_____________________________|______________________________________________|

| Rute pentru obținerea       | a) în sistemul de formare |                  |

| calificării                 | inițială                  |                  |

|                             |___________________________|__________________|

|                             | b) în sistemul de formare |                  |

|                             | profesională a adulților  |                  |

|                             |___________________________|__________________|

|                             | c) prin evaluarea         |                  |

|                             | competențelor obținute în |                  |

|                             | sistem nonformal și       |                  |

|                             | informal                  |                  |

|_____________________________|___________________________|__________________|

| Denumirea instituțiilor care|                                              |

| pot elibera acte de         |                                              |

| calificare pentru această   |                                              |

| calificare                  |                                              |

|_____________________________|______________________________________________|

| Denumirea organismelor de   |                                              |

| autorizare/acreditare pentru|                                              |

| această calificare          |                                              |

|_____________________________|______________________________________________|

| Calificări înrudite care    | Denumire calificări și cod|                  |

| conțin unități de rezultate |                           |                  |

| identice                    |                           |                  |

|_____________________________|___________________________|__________________|

| Tipuri de ocupații ce pot fi| Denumire ocupații și cod  |                  |

| practicate cu această       |                           |                  |

| calificare                  |                           |                  |

|_____________________________|___________________________|__________________|

| Nr. total de puncte de      |                                              |

| credit acordate pentru      |                                              |

| calificare/durata           |                                              |

| programului de formare în   |                                              |

| nr. ore                     |                                              |

|_____________________________|______________________________________________|”.

 

Metodologia de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România – aprobare (OMEN/OMMJS nr. 3177/660/2019) was last modified: martie 29th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter