Revista Universul Juridic

 • Consideraţii privind încuviinţarea executării silite în lumina reglementărilor actuale ale Codului de procedură civilă

 • Codul de procedură penală – modificări (Legea nr. 75/2016)

 • Darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (Legea nr. 77/2016)

 • Judecătorii și juriștii români sunt solicitați să completeze două chestionare ce urmează a fi aplicate în cadrul unui studiu al Comisiei Europene referitor la viitorul procedurii civile la nivelul Uniunii Europene

 • Uciderea la cererea victimei

 • Protocolul de colaborare încheiat între Administrația Instanțelor din Norvegia și CSM

 • CSM a completat Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute

 • Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune

 • Stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită – modificări (OPANAF nr. 1437/2016)

 • Hotărârea CJUE privind cantitatea anuală maximă de cote gratuite de emisii de gaze cu efect de seră stabilită pentru perioada 2013-2020

 • Abonează-te la newsletter