Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune

5 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1520

Despre

  • Proiectul de ordin
  • Proiectul de regulament
  • Referatul de aprobare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției – Direcția Națională de Probațiune, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, sau la adresa de e-mail [email protected]

Vă prezentăm, în continuare, Referatul de aprobare referitor la proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune:

Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor și a funcțiilor vacante din sistemul de probațiune se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiției.

În prezent reglementarea relevantă în această materie este Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, aprobat prin OMJ nr. 2.475/C/2011, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011.

Având în vedere faptul că în temeiul art. 19 alin. (2) și (3) și al art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013, începând cu 01.01.2016, Direcția Națională de Probațiune (DNP) a devenit operațională, preluând astfel atribuțiile exercitate până la această dată  cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, sunt necesare ajustări corespunzătoare în ceea ce privește stabilirea responsabilităților specifice derulării procesului de ocupare a posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, pentru compartimentele DNP.

De asemenea, ținând cont de faptul că ordinea și structura probelor de concurs, astfel cum sunt reglementate în prezent, pot determina, în condițiile unui număr ridicat de candidați o întindere în timp semnificativă (de ex.: la concursul pentru ocuparea a 90 de posturilor vacante de consilier de probațiune din anul 2013, s-au înscris peste 1.400 de candidați, durata concursului fiind de aproximativ 9 luni) a fost necesară operarea unor modificări în desfășurarea procesului de recrutare și selecție pentru reducerea perioadei de timp alocate acestui proces. Astfel, s-a optat atât pentru modificarea succesiunii probelor de concurs, propunându-se ca proba scrisă să se desfășoare înaintea probei interviului, cât și pentru utilizarea în cazul probei scrise, pentru candidații la posturile de consilier de probațiune, a testelor grilă. Aceste modificări au determinat și reducerea unor termene cum ar fi cele alocate soluționării contestațiilor la proba scrisă.

În ceea ce privește proba interviului, modificarea principală propusă constă în faptul că membrii comisiei vor acorda o singură notă pentru fiecare candidat, nota acordată de comisie fiind reprezentată de media aritmetică a notelor astfel acordate de membrii comisiei față de situația anterioară când se acorda o notă pentru fiecare dimensiune evaluată în cadrul interviului.

În aceeași măsură a fost avută în vedere și eliminarea unor neclarități constatate cu ocazia aplicării regulamentului de concurs, de exemplu pentru delimitarea mai clară a documentelor ce trebuie depuse pentru dosarul de înscriere prin raportare la tipul posturilor sau funcțiilor pentru care se candidează.

Un aspect de noutate îl reprezintă introducerea posibilității pentru candidații care au fost declarați admiși la concursul pentru ocuparea posturilor sau a funcțiilor vacante, să poată opta pentru ocuparea posturilor care se vor vacanta în termen de 6 luni de la finalizarea concursului la care au participat.

În condițiile în care Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, aprobat prin OMJ nr. 2.475/C/2011 a fost modificat anterior prin Ordinul ministrului justiției nr. 2239/C/2013, respectiv prin Ordinul ministrului justiției nr. 4096/C/2014, este necesară emiterea unui nou regulament de concurs și implicit abrogarea celui aplicat în prezent. Justificarea constă în aceea că utilizarea unui regulament consolidat ar permite o aplicare facilă a dispozițiilor care stabilesc modul de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune.

În consecință, s-a întocmit următorul proiect de ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, înaintat spre aprobare, în regim de urgență.

Consultați:

Proiectul de ordin

Anexa proiectului de regulament

Sursa informației

👍Vezi și: [Întâlnirea din 29 ianuarie 2016 a ministrului justiției cu reprezentanți ai serviciilor de probațiune] Reacția Ministerului Justiției față de protestul consilierilor de probațiune

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune was last modified: mai 4th, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter