Cuvinte-cheie "suspendarea judecatii"

 • Cazul în care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond. Motivarea soluţiei fără a se evoca şi analiza motivele de casare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamant în procedura insolvenţei. Înlocuirea administratorului judiciar pe parcursul judecăţii în apel. Omisiunea de a înştiinţa instanţa. Citarea părţii prin fostul administrator judiciar. Suspendarea judecăţii pentru lipsa părţilor. Hotărâre de perimare. Nelegalitatea procedurii de citare. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecăţii apelului în temeiul art. 30 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 1215/2012. Stabilirea unor obligații în sarcina reclamantului pentru repunerea cauzei pe rol. Nelegala constatare a perimării căii de atac

 • Recurs împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. Respingerea recursului ca tardiv formulat

 • Competenţa de soluţionare a apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă în materia conflictelor de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încheiere de suspendare a judecății până la pronunțarea soluției asupra întrebării preliminare adresată CJUE într-o altă cauză. Nelegalitatea soluției în raport cu neîndeplinirea condiției privind caracterul similar al cauzelor

 • Cerere privind obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat, repunerea părţilor în situaţia anterioară şi reintegrarea în muncă a reclamantului și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Suspendarea procedurii de vânzare la licitație publică a activelor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecății apelului, în al doilea ciclu procesual, în temeiul art. 244 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. din 1865. Recurs împotriva încheierii de suspendare. Respectarea limitelor casării. Imposibilitatea opunerii autorității de lucru judecat a unei hotărâri prin care s-a soluționat un alt litigiu. Obligația limitării criticilor la măsura suspendării judecății

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii insolvenței față de pârâtă pe parcursul judecării cauzei în primă instanță. Incidența prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Apel împotriva hotărârii pronunțate cu încălcarea acestui text de lege. Nelegala aplicare a art. 297 alin. (1) teza I C. proc.civ. din 1865

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice