Cuvinte-cheie "Ordin al presedintelui ANAF"

  • Legitimaţii eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală (OPANAF nr. 1099/2016)

  • Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3.770/2015 – modificări (OPANAF nr. 1106/2016)

  • Aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal – modificări (OPANAF nr. 950/2016)

  • Stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită – modificări (OPANAF nr. 952/2016)

  • Aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central – modificări (OPANAF nr. 794/2016)

  • Condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală (OPANAF nr. 767/2016)

  • Formularul „Declarație privind TVA colectat datorat de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Codul fiscal” (OPANAF nr. 795/2016)

  • Formularul (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA” (OPANAF nr. 793/2016)

  • Abonează-te la newsletter