Formularul (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA” (OPANAF nr. 793/2016)

29 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1383

Despre

  • M. Of. nr. 145 din 25 februarie 2016
  • OPANAF nr. 795/2016
Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
OPANAF nr. 793/2016 (M. Of. nr. 146 din 25 februarie 2016)– Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA

 

În M. Of. nr. 146 din data de 25 februarie 2016 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 793/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”.

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile ordinului în discuție.

Art. 1 din OPANAF nr. 793/2016
 
Art. 1 dispune faptul că se aprobă modelul și conținutul formularului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, prevăzut în anexa nr. 1 a respectivului ordin.

Art. 2 din OPANAF nr. 793/2016
 
Art. 2 stabilește faptul că formularul menționat la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 din respectivul ordin.

Art. 3 din OPANAF nr. 793/2016
 
Art. 3 prevede: „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3”.

Art. 4 din OPANAF nr. 793/2016
 
Art. 4 dispune faptul că suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecției ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin formularul prevăzut la art. 1, va fi achitată la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poștal, în contul 20.A.10.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, pentru transferul unor active rezultate ca urmare a ajustărilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului.

În continuare, se prevede faptul că sumele negative rezultate ca urmare a ajustărilor/corecției ajustărilor/regularizărilor de taxă pe valoarea adăugată efectuate de persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, cu modif. și compl. ult., se restituie potrivit procedurii legale aplicabile în materie.

 Art. 5 din OPANAF nr. 793/2016
 
Art. 5 stabilește faptul că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 6 din OPANAF nr. 793/2016
 
Art. 6 prevede faptul că referirile la Codul fiscal din cuprinsul respectivului ordin reprezintă trimiteri la Titlul VII („Taxa pe valoarea adăugată”) din Codul fiscal, cu modif. și compl. ult., iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la Titlul VII („Taxa pe valoarea adăugată”) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modif. ult.

Art. 8 din OPANAF nr. 793/2016
 
Art. 8 stabilește faptul că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

 

 

Formularul (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA” (OPANAF nr. 793/2016) was last modified: februarie 26th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.