Cuvinte-cheie "Contract de vanzare-cumparare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Condiții pentru restituirea preţului de piaţă al imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea procesuală pasivă şi interesul pentru atragerea în proces a succesorului cu titlu particular al imobilului preluat abuziv de stat. Principiul opozabilităţii hotărârii judecătoreşti. Relativitatea efectelor hotărârii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nulitatea hotărârii AGA prin care s-a decis vânzarea unui bun. Principiul ocrotirii bunei credinţe şi a securităţii circuitului civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Desfiinţare. Despăgubiri solicitate în baza art. 50^1 din Legea nr. 10/2001. Condiţii de acordare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare. Având-cauză. Calitate procesuală activă. Condiţii şi admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Construcţie provizorie, inclusă în lista spaţiilor comerciale ce urmează a fi vândute. Refuzul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, motivat de caracterul provizoriu al construcţiei. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evicţiunea totală a lucrului. Obligarea vânzătorului la plata de despăgubiri. Existenţa legitimării procesuale pasive a Statului Român ân situaţia în care bunul supus evicţiunii este un imobil cumpărat în temeiul Legii nr. 4/1973

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea în natură a imobilului teren preluat în mod abuziv de stat. Consecinţe cu privire la vânzarea, în temeiul Legii nr. 112/1995, a construcţiilor situate pe terenul revendicat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract comercial. Profit reprezentat de diferenţa dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare. Rezoluţiune. Cauză ilicită şi imorală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil înstrăinat de stat în temeiul Legii nr. 112/1995. Nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare. Consecinţele evicţiunii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice