Revista Universul Juridic

 • Consiliul de Mediere. Soții pot apela la mediator

 • Consiliul UE. Epidemia de COVID-19: președinția intensifică acțiunile de răspuns ale UE 

 • CSM. Anunț selecție Curs CEPOL – Budapesta

 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 8/2020 (comunicat): Art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a), r) şi s) şi art. 8 alin. (1^1)-(1^2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române – republicare

 • Facultatea de Drept, Universitatea din București: Respingere propunere de renunțare la sancțiunea exmatriculării

 • CCR. Şedinţa din 10 martie 2020 (obiecții de neconstituționalitate: Codul penal, Codul de procedură penală și alte acte normative)

 • Decrete prezidențiale. Promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative

 • Contestaţie formulată de persoana amendată împotriva unei încheieri prin care a fost redus cuantumul amenzii judiciare (NCPP, Constituția României)

 • Admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel (NCPC, NCC)

 • Abonează-te la newsletter