Info fiscal – Februarie 2020

4 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 473

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

Pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență decizională, a fost publicat proiectul de modificare a normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal (HG nr. 1/2016) cu privire la titul VII „Taxa pe valoarea adăugată”. Modificările vizează regimul special al bunurilor second-hand și operelor de artă, respectiv criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile. Proiectul nu a fost încă aprobat de Guvern.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 82/ 5 februarie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 547/2020 Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005.

Comentarii

Modificările se referă la rubrica „Semnătura plătitorului și ștampila”. Astfel, persoanele autorizate din cadrul instituțiilor publice care dispun plăți din conturile deschise la Trezoreria Statului nu mai au obligația de a aplica amprenta ștampilei pe documentele de plată.
Dacă instituțiile publice optează numai pentru semnarea documentelor de plată, vor depune la unitățile Trezoreriei Statului fișele cu specimenele de semnături care conțin numai semnăturile persoanelor autorizate să dispună plăți din conturile proprii.

Fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului rămân valabile până la primirea unor noi fișe cu specimene de semnături.

M. Of. nr. 107/ 12 februarie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin OUG nr. 24/2020 se modifică:
1. Codul de procedură fiscală – principalele modificări se referă la activitatea de control operativ și inopinat (efectuare, contravenții).
2. OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – cu privire la Direcția generale antifraudă fiscală, (conducere, funcții din schema direcției, funcții publice specifice, condiții de încadrare a personalului)

3. OG nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar – referitor la conducerea ANAF, organizarea cabinetelor demnitarilor și numărul de posturi din subordinea acestora.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 5 din 12 februarie 2020.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

M. Of. nr. 123/ 17 februarie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 454/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Comentarii
Se modifică Secțiunea II.14 din Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 cu referire la nomenclatorul pentru valută.
Acesta este cel prevăzut în standardul internațional pentru codurile valutare, ISO 4217, emis de Organizația Internațională de Standardizare.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 94/10 februarie 2020

Ordinul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 32/2020 privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 93/7 februarie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Principalele modificări aduse Legii nr. 263/2010 se au în vedere sectorul de minerit:
– perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități miniere, în subteran, cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă.

– persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice beneficiază de pensie pentru limită de
vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani (vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani).
Aceste persoane beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei dacă au fost înscrise la pensie în perioada 1 aprilie 2001 – 30 septembrie 2018 sau de la 1 octombrie 2018 până la data 7 februarie 2020.
Drepturile de pensie recalculate se acordă de la data de 1 octombrie 2018 (conform art. II alin. (2) din Legea nr. 221/2018).

M. Of. nr. 109/ 12 februarie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Comentarii

Prin OUG nr. 25/2020 se modifică:
1. OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Se asigură, prin aceste modificări, aplicarea normelor prevăzute de regulamentele europene potrivit cărora lucrătorii salariați care realizează stagii de cotizare în afara țării să poată beneficia de concedii medicale și indemnizații suportate din bugetul FNUASS. De asemenea, se stabilește durata de acordare a concediului și indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unor boli speciale.
Se reglementează și acordarea certificatelor de concediu medical pentru personalul militar în activitate, polițiștii și polițiștii din penitenciare.

2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății.

Principalele modificări aduse Legii nr. 95/2006 au în vedere următoarele: (i) implementarea unor programe naționale de sănătate, (ii) statutul furnizorilor privați de servicii medicale, (iii) atribuirea contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziție publică pentru unele dispozitive medicale și materiale sanitare specifice, (iv) cheltuieli pentru îngrijirea pacienților în stare critică sau cu suspiciunea unei afecțiuni grave care nu pot fi acoperite din sumele obținute în baza contractelor încheiate între spitalele private și casele de asigurări de sănătate, (v) contribuția personală pentru acoperirea diferenței dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul FNUASS, (vi) condiții pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru încheierea contractelor cu casele de asigurări de sănătate.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 6 din 13 februarie 2020.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 73/3 februarie 2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru modificarea și completarea art. 15 din Legea concurenței nr. 21/1996.

M. Of. nr. 74/3 februarie 2020

Ordinul ministrului sănătății nr. 260/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OMFP nr. 517/2016 în sensul aprobării Procedurii de depunere on-line, validare și procesare a „Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)”. OPME este un instrument de plată pentru efectuarea de plăți de la Trezoreria Statului, care se supun prevederilor Regulamentului BNR nr. 2/2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă.
OPME se completează electronic potrivit prevederilor art. 61 alin. (5) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) și se depune on-line prin accesarea „Punctului Unic de Acces” de pe site-ul MFP – Sistemul național de
raportare Forexebug.

M. Of. nr. 75/ 3 februarie 2020

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Comentarii
Normele metodologice aprobate prin acest ordin se aplică tuturor entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

M. Of. nr. 76/ 3 februarie 2020

1. Hotărârea președintelui CCF nr. 1/2020 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2020.

Comentarii
Conform hotărârii, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu, în cazurile prevăzute de lege, este de 500 lei.

2. Hotărârea președintelui CCF nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți.

Comentarii

Membrii activi ai CCF sunt obligați să efectueze anual un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar membrii inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.
De la data de 3 februarie 2020, se abrogă Hotărârea Conferinței naționale a Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali.

3. Hotărârea președintelui CCF nr. 3/2020 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2020.

M. Of. nr. 150/ 25 februarie 2020

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru privatizare nr. 43/2020 privind aprobarea modelelor de formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor bugetare.

Comentarii

Prin acest ordin, se aprobă modelul, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare și de păstrare a următoarelor formulare:

– Notificare privind obligațiile bugetare restante;
– Decizie referitoare la obligațiile bugetare accesorii, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere;
– Somație;
– Titlu executoriu;
– Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
– Adresă de înștiințare privind înființarea popririi;
– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;
– Somație (pentru titlurile executorii obținute în urma unor sentințe judecătorești);
– Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești (pentru titlurile executorii obținute în urma unor sentințe judecătorești);                                                              – Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești (pentru titlurile executorii obținute în urma unor sentințe judecătorești);
– Adresă de înștiințare privind înființarea popririi (pentru titlurile executorii obținute în urma unor sentințe judecătorești);
– Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate;
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate;
– Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate;
– Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită;
– Adresă de înființare a popririi asiguratorii asupra disponibilităților bănești;
– Adresă de înființare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
– Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile;
– Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile;
– Decizie de ridicare a popririi asiguratorii asupra disponibilităților bănești;
– Decizie de ridicare a popririi asiguratorii a sumelor datorate debitorului de către terți;
– Decizie de ridicare a sechestrului asigurator aplicat asupra bunurilor;
– Adresă de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești;
– Adresă de înființare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
– Adresă de înștiințare privind înființarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii;
– Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
– Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice;
– Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;
– Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
– Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor;
– Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;
– Proces-verbal de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim de consignație;
– Anunț privind vânzarea bunurilor mobile;
– Anunț privind vânzarea bunurilor imobile;
– Adresă de înștiințare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație;
– Cerere de participare la licitație și oferta de cumpărare;
– Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile;
– Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile;
– Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă;
– Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;
– Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile;
– Proces-verbal de predare primire a bunurilor valorificate;
– Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice;
– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți;
– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate;
– Decizie de anulare a actului administrativ fiscal.

M. Of. nr. 151/ 25 februarie 2020

Decizia ÎCCJ nr. 7/2020 [A] referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea prevederilor art. 132 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 116 din aceeași lege.

Comentarii

ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 3.666/111/2017**, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 132 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 116 din aceeași lege, pot fi atacate în justiție, cu acțiune în anulare, și hotărârile adoptate de adunarea specială a acționarilor.

 

Info fiscal – Februarie 2020 was last modified: martie 4th, 2020 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter