Revista Universul Juridic

 • CSM. Comunicat de presă de la Curtea de Apel Piteşti

 • [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate în muncă (riscuri agenți chimici) și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 27 februarie

 • Avocatul Poporului. Comunicat privind încheierea unui protocol de colaborare cu asociația Salvați Copiii

 • Pronunţarea unei soluţii de punere în executare a mandatului european de arestare în condiţiile inexistenţei unei evaluări efective a motivelor de refuz (NCPP, L. nr. 302/2004)

 • Baroul București. Informare privind plata onorariilor din oficiu

 • CSM. Proiectul de Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la ÎCCJ

 • [UPDATE: Completare la situaţia centralizatoare a cererilor de transfer] CSM. Situația centralizatoare a cererilor de transfer formulate până la data de 20 februarie 2020

 • Litigiu având ca obiect rezoluţiune contract. Declinarea competenţei de soluţionare a recursului (NCPC, Constituția României)

 • Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin OPANOFM nr. 85/2002 – modificări (OPANOFM nr. 286/2020)

 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 27/2019 (M. Of. nr. 152/25.02.2020): Unele dispoziţii din Legea energiei electrice nr. 13/2007 și din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Abonează-te la newsletter