[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate în muncă (riscuri agenți chimici) și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 27 februarie

28 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 583

Update: Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 27 februarie

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat lista proiectelor de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 27 februarie 2020:

Hotărâri

– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție autospeciale de supraveghere cu termoviziune”;
– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție de mijloace de mobilitate navală necesare FRONTEX – Șalupe de intervenție”;
– Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează datele de identificare și valoarea de inventar, precum și scăderea unui teren din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoanele fizice îndreptățite, în condițiile legii;
– Hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2019-30 iunie 2020;
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și a H.G. nr. 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
– Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – S.A.;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sărățeni, județul Mureș;
– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc-Universitatea Transilvania din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 41A, municipiul Brașov, județul Brașov”;
– Hotărâre privind unele măsuri referitoare la anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Memorandumuri
– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului E.Ș.-D.C., președinte cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al E. S.A.;
– Memorandum cu tema: Programele operaționale/naționale și arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027;
– Memorandum cu tema: Campanie corectă și asumată de conștientizare și informare a populației de către autoritățile publice asupra importanței prevenției răspândirii pe teritoriul României a noului „coronavirus (COVID-19)”;
– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului C.N. – secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.

Note
– Notă cu tema: Raportul de monitorizare a implementării H.G. nr. 389/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa sursa informației.

Sursa informației

 


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat, miercuri, 26 februarie a.c., agenda ședinței din 27 februarie, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative.

Proiecte de hotărâri

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție autospeciale de supraveghere cu termoviziune”;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție de mijloace de mobilitate navală necesare FRONTEX – Șalupe de intervenție”

– Proiect de Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează datele de identificare și valoarea de inventar, precum și scăderea unui teren din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoanele fizice îndreptățite, în condițiile legii;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2019-30 iunie 2020;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și a H.G. nr. 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

– Proiect de Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – S.A.;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul BARNAR VEST, județul Suceava;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Sărățeni, județul Mureș;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc-Universitatea Transilvania din Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 41A, municipiul Brașov, județul Brașov”.

Memorandumuri
– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnuluiE.Ș.-D.C., președinte cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al E. S.A.

Note
– Notă cu tema: Raportul de monitorizare a implementării H.G. nr. 389/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019.

Pentru mai multe detalii, accesați sursa informației.

Sursa informației

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă (riscuri agenți chimici) și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 27 februarie was last modified: februarie 28th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter