Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Concediere colectivă. Temeiul juridic al plăţilor compensatorii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectul retroactiv al nulității. Plată nedatorată. Acțiune în repetițiune. Începutul termenului de prescripție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea facultativă a judecății cauzei în temeiul art. 244 alin. (1) C. proc. civ. Perimare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit. Natura interesului protejat. Efecte cu privire la termenul de prescripţie aplicabil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Refuzul părintelui firesc de a consimţi la adopţia copilului. Condiţii de substituire a consimţământului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Valoare în vamă. Cheltuieli cu descărcarea bunurilor de pe vas şi depozitarea acestora la comisionarul vamal. Primul loc de destinaţie a mărfurilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat în cadrul unei proceduri execuţionale demarate de organele fiscale. Nerespectarea dispoziţiilor speciale din Legea nr. 268/2001 aplicabile activelor supuse vânzării. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Criterii de apreciere a caracterului ilicit al faptei. Cauză exoneratoare de răspundere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului, aflate la data opţiunii chiriaşului în patrimoniul unei societăţii comerciale cu capital integral privat, ca urmare a procesului de privatizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordin de indisponibilizare. Instanţa competentă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice