Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de concediere prin acordul părţilor. Acţiune în anulare. Termen de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, aflate la data opţiunii chiriaşului în patrimoniul unei societăţii comerciale cu capital integral privat, ca urmare a procesului de privatizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XXII alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cu referire la aplicarea dispoziţiilor art. 297 alin. (1) C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în privinţa proceselor începute înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţie intracomunitară de bunuri second-hand. TVA. Corecta stabilire a regimului de taxare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea chemării în judecată a altor pârâți pe calea cererii formulată de reclamant în temeiul art. 57 C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţie intracomunitară de bunuri second-hand. TVA. Stabilirea regimului de taxare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Analiza caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de impunere pentru impozit pe clădirile şi terenul situate în perimetrul unui parc industrial. Interpretarea dispoziţiilor Codului fiscal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ TVA. Societate comercială cu obiect unic de activitate. Imposibilitatea dobândirii calităţii de persoană impozabila cu regim mixt

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera judecătorilor şi procurorilor. Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a cererii de transfer. Condiţii de legalitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice