Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura insolvenţei. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune privind obligarea unităţii deţinătoare de a emite decizie/dispoziţie pentru acordarea măsurilor reparatorii potrivit Legii nr. 10/2001. Acordarea despăgubirilor în baza Titlului VII din Lege nr. 247/2005

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Actiune în evacuare a două societăți comerciale. Natura civilă sau comercială a litigiului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecăţii cauzei pentru lipsa nejustificată a părţilor. Înţeles

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune-interese. Înscrierea în tabelul preliminar al creanţelor. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 480-481 C. civ. formulată împotriva chiriaşilor cumpărători, introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Obligativitatea parcurgerii procedurii administrative prealabile prevăzute de Legea nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Autorizarea convocării adunării generale a acţionarilor dată prin hotărâre judecătorească. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei de timbru. Invocarea forţei majore. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Actele administrative privind apărarea şi securitatea naţională supuse controlului judecătoresc

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în contencios administrativ îndreptată împotriva încheierii pronunţată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României. Posibilitatea Curţii de Conturi de a declara unilateral nelegale acte administrative intrate în circuitul civil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice