Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate comercială aflată în procedura de lichidare. Cerere de excludere a asociatului. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri pentru pierderea imobilului prin retrocedare, ulterior privatizării. Termen de prescripție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Prestații succesive.Termen de prescripție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1. Contribuţii datorate Fondului pentru Mediu. Întârzieri la plată. Sancţiuni. 2. Corecta delimitare a obiectului plăţii contribuţiilorla Fondul de mediu pentru deşeurileprovenite dinambalaje

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pretenţii derivate dintr-un contract de prestări servicii. Natura juridică a litigiului. Competenţa de soluţionare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Investigator sub acoperire. Dreptul la un proces echitabil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezoluțiunea contractului. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divulgarea secretului economic. Însuşirea, fără drept, a calităţii de autor al unei opere. Elemente constitutive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurarea contradictorialității în procesul civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Închiderea procedurii reorganizării în condiţiile art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Termenul de executare a planului de reorganizare şi aplicabilitatea art. 107 din Legea nr. 85/2006

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice