Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Elemente constitutive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Bunuri proprietate publică administrate de o regie autonomă. Contract de vânzare-cumpărare. Sancţiunea aplicabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri acordate pentru prejudiciul moral, în baza Legii nr. 221/2009. Desfiinţarea temeiului juridic al acţiunii, în apel, ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea preţului de piaţă către proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Angajarea răspunderii solidare pentru obligaţii fiscale restante. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil care intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001 şi care a făcut obiectul unui contract de concesiune. Principiul prevalenţei restituirii în natură

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil care intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001 şi care a făcut obiectul unui contract de concesiune. Principiul prevalenţei restituirii în natură

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Omor deosebit de grav. Tentativă. Omor săvârşit asupra unui militar. Omor săvârşit de către un militar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deblocarea disponibilităţilor băneşti care fac obiectul unei scrisori de garanţie bancară în cadrul procedurii insolvenţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Interdicţia emiterii deciziei de concediere pe durata cât salariatul se află în incapacitate temporară de muncă.Condiţiile în care operează

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice