Cuvinte-cheie "administrator societar"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Verificarea măsurilor asiguratorii. Contestație

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ipotecă. Limitele mandatului administratorilor societari. Nulitate absolută. Prescripție extinctivă. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Societate agricolă. Acțiune în răspundere formulată împotriva administratorului. Natura juridică a răspunderii. Condiții și efecte. B) Apel. Încălcarea de către instanţă a limitelor efectului devolutiv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Registrul comerţului. Plângere împotriva rezoluţiei. Condiţia deţinerii calităţii de medic de către administratorul societăţii-unitate medico sanitară înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de numire administrator provizoriu, formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale, în cazul morţii administratorului asociat unic al societăţii în aceeaşi împrejurare cu moartea descendenţilor copii. Aparenţa dreptului de moştenitor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act administrativ fiscal. Anularea deciziei de angajare a răspunderii solidare a administratorului societăţii aflate în procedura insolvenţei. Inaplicabilitatea Deciziei nr. 28/2018 a ICCJ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor directoratului sau consiliului de supraveghere din cadrul societăţii pe acţiuni, introdusă de adunarea generală a acţionarilor. Lipsa capacităţii procesuale active a Adunării Generale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţi. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 194 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice