Revista Universul Juridic

  • Hotărârea Consiliului UNBR nr. 301 din 9 decembrie 2017 privind problematica incompatibilităților în sistemul organelor de conducere a profesiei de avocat și în cadrul instituțiilor care își desfășoară activitatea în cadrul Uniunii

  • Legea prevenirii nr. 270/2017

  • Între a se apăra şi a se autoacuza – o dilemă a inculpatului în procesul penal

  • Solidarism contractual. Etiologia adaptării și echilibrării contractelor civile

  • Publicitatea și contradictorialitatea în procesul echitabil

  • Abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe – până la reluarea lucrărilor Parlamentului în anul 2018 (Legea nr. 267/2017)

  • ANAF: Actele normative cu incidență în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada: 18-22 decembrie 2017

  • Guvern. Continuarea programului de burse profesionale pentru elevii care frecventează învățământul profesional (inclusiv dual)

  • Guvern: plata obligațiilor fiscale în cont unic la Trezorerie a fost amânată cu șase luni

  • Guvern: măsuri pentru menținerea statutului fiscal special pentru angajați din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilități și sezonieri