Revista Universul Juridic

 • (Im)posibilitatea creditorului de a solicita suspendarea executării silite în cursul desfăşurării vânzării bunului la licitaţie publică

 • Reforma regimului european al insolvenţei transfrontaliere: Regulamentul nr. 848/2015

 • Vizite surpriză în penitenciare

 • Modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – PROIECT

 • Inspecția Judiciară. Raport final Auditul extern al managementului Inspecţiei Judiciare pentru 2015-2016

 • Curatela specială. Punctul de vedere al Centrului de Procedură civilă al Facultății de Drept – Universitatea București (UNBR)

 • Supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională și alte acte normative – promulgate

 • SENIOR-EDITOR | | 29 aug. 2017

  Unele consideraţii privind arbitrajul comercial în activitatea jurisdicţionala internă şi europeană (2014-2017)

 • Procedura insolvenței. Calitate procesuală. Competență. Recurs (Legea nr. 85/2014; NCC; NCPC)

 • Extrădare. Mandat de arestare provizorie. Recurs (Legea nr. 302/2004; NCPP)

 • Abonează-te la newsletter