Vasile Bozeșan

Vasile Bozeșan

Este judecător și vicepreşedinte al Tribunalului Ilfov.

• Experiență profesională:

-2017-prezent: judecător, vicepreşedinte al Tribunalului Ilfov;
- 2015-2017: judecător, Tribunalul Teleorman, Secția civilă;
- 2011-2015: judecător, Judecătoria Alexandria;
- 2009-2011: auditor de justiție, Institutul Național al Magistraturii.

• Educație:

- 2015-prezent: doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București;
- 2011: absolvent al Institutului Național al Magistraturii;
- 2011: absolvent al cursurilor de master, specialitatea „Drept privat”, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
- 2008: licență în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

• Activitate de cercetare științifică:

Spețe pentru admiterea la INM/magistratură. Drept civil și drept procesual civil, ed. I-III (coordonator, colectiv de autori), Ed. Universul Juridic, 2021-2023; coordonator al colecției „Biblioteca de executare silită”, Ed. Universul Juridic; autor a numeroase lucrări de specialitate juridică – Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, vol. I, II și III (coautor), coordonatori E. Oprina, V. Bozeșan; Ed. Universul Juridic, 2016, 2017, 2021; Teste grilă (Drept procesual civil), vol. I, ed. a 6-a (colectiv autori), Ed. Solomon, 2019; Codul de procedură civilă (ed. adnotate/îngrijite), Ed. Solomon, 2017-2022; Condițiile esențiale ale executării silite. Conformitatea, efectivitatea, integralitatea și promptitudinea, Ed. Universul Juridic, 2018; Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Comentariu pe articole (coordonator/coautor), Ed. Universul Juridic, 2017; Executarea silită. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate împotriva României (coordonator), Ed. Universitară, 2015; Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă, Ed. Hamangiu, 2014; Ordonanța de plată în noul Cod de procedură civilă. Practică judiciară comentată (coautor), Ed. Hamangiu, 2014; Limitele libertății de exprimare. Politicieni, jurnaliști, magistrați (coautor), Ed. Hamangiu, 2014; Dreptul la un proces echitabil. Aspecte civile. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României, vol. I și II (colectiv de autori), coordonator D. Călin, Ed. Universitară, 2017; Viața de familie. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate împotriva României (colectiv de autori), coordonator R.M. Călin, Ed. Universitară, 2014; Libertatea de exprimare. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate împotriva României (colectiv de autori), coordonator V. Bozeșan, Ed. Universitară, 2013.

Postări - Vasile Bozeșan