Vasile Bozeșan

Vasile Bozeșan

Este judecător și vicepreşedinte al Tribunalului Ilfov.

• Experiență profesională:

-2017-prezent: judecător, vicepreşedinte al Tribunalului Ilfov;
- 2015-2017: judecător, Tribunalul Teleorman, Secția civilă;
- 2011-2015: judecător, Judecătoria Alexandria;
- 2009-2011: auditor de justiție, Institutul Național al Magistraturii.

• Educație:

- 2015-prezent: doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București;
- 2011: absolvent al Institutului Național al Magistraturii;
- 2011: absolvent al cursurilor de master, specialitatea „Drept privat”, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
- 2008: licență în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

• Publicații:

- Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Comentariu pe articole (în coautorat cu B. Dumitrache, N.-H. Ţiţ), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
- Teste grilă, ed. a 4-a (colectiv autori), coordonatori V.M. Ciobanu, M. Tăbârcă, M. Udroiu, R. Constantinovici, Ed. Solomon, Bucureşti, 2017;
Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice, vol. 1 (colectiv autori), coordonatori E. Oprina, V. Bozeşan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
Executarea silită: Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României (coordonator, colectiv autori), Ed. Universitară, București, 2015;
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă, Ed. Hamangiu, București, 2014;
Ordonanța de plată în noul Cod de procedură civilă. Practică judiciară comentată (în coautorat cu C. Drăguşin), Ed. Hamangiu, București, 2014;
Limitele libertății de exprimare. Politicieni, jurnaliști, magistrați (în coautorat cu D. Călin, F. Mihăiţă, I. Militaru, Dorin Pană), Ed. Hamangiu, București, 2014;
- Libertatea de exprimare. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României (coordonator, colectiv autori), Ed. Universitară, București, 2013;
- articole, studii şi comentarii în diverse reviste de specialitate.

Postări - Vasile Bozeșan