Revista Universul Juridic

  • Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 – modificări (H.G. nr. 1.007/2022)

  • OPCNAS nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat – completare (OPCNAS nr. 513/2022)

  • CSM. Comisia nr. 1 – comună „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din 11 august 2022

  • Hotărârea CEDO din 25 ianuarie 2022 în cauza D. împotriva României (Cererea nr. 54.780/15)

  • Conferința internațională „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”, ediția a XII-a – 18 noiembrie 2022

  • Normele privind aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din C. fisc. şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi SUA – modificări (OMF nr. 1.179/2022)

  • ANAF. Raport de activitate pe anul 2022

  • Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional (OMAE nr. 1829/2022)

  • „Provocarea noastră cea mai mare nu este să «ghicim» viitorul, ci să creăm acest viitor prin identificarea timpurie a tendințelor și găsirea unor soluții pentru viitorul profesiei”

  • Condiţiile de admisibilitate a cererii de revizuire. Recurs respins ca tardiv formulat si cerere de revizuire respinsă ca inadmisibilă