Revista Universul Juridic

  • MMSS. Proiect: Ordin pentru completarea Ordinului nr. 1151/4115/2018 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare

  • Protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Procedura de soluţionare a cauzelor privind stabilirea măsurilor de protecţie specială

  • [Update: Implementarea măsurilor tehnice] UNBR. Accesul la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară

  • [UPDATE: Tabel de clasificare a candidaților judecători] CSM. Concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii, organizat în perioada mai-august 2022

  • Contribuţii ale profesorului Ion Traian Ștefănescu la afirmarea şi perfecţionarea dreptului muncii

  • Standardul european de avut în vedere în cauzele privind stabilirea drepturilor parentale ale persoanelor cu afecțiuni psihice

  • Metode moderne de investigare a personalităţii criminale – „Criminal Profiling”

  • Se distribuie pastilele de iodură de potasiu

  • Consiliul Legislativ. Avize emise – 9 august 2022

  • Banca Națională a României. Raport asupra inflaţiei – august 2022