Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Înţelesul noţiunii de „înscris nou”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Autoritate administrativă condusă de un organism colegial. Consecinţe asupra stabilirii răspunderii instituite de art. 24 din Legea nr. 554/2004

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Inculpat achitat pe motivul că fapta nu a fost săvârșită de acesta. Daune acordate pentru măsurile privative de libertate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decăderea din drepturile asupra unei mărci internaționale pe teritoriul României ca urmare a neîndeplinirii condiției folosirii efective prin alterarea caracterului distinctiv al mărcii. Contract de licență asupra mărcii. Folosirea mărcii în asociere cu o altă marcă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă. Tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Autorizaţie de construcţie. Legalitatea emiterii actului administrativ – autorizaţie de construcţie, în condiţiile existenţei unui litigiu privind terenul aferent construcţiei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Tutela administrativă exercitată de prefect. Obiectul controlului de tutelă administrativă. Inadmisibilitatea atacării unui act de dreptul muncii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recalculare drepturi de pensie. Stagiu de cotizare pentru drepturi de pensie care s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001. Desfăşurarea activităţii în grupe speciale de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea provizorie a executării sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acte de concurenţă neloială săvârşite de un fost angajat. Deturnarea clientelei. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice