Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestarea planului de distribuire a creanţelor. Cheltuieli de conservare şi administrare a imobilelor. Situaţia impozitelor pe imobile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Hotărâre pronunţată în primă instanţă de judecătorie. Căi de atac. Instanţa competentă. Art. 407 C. proc. pen.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestarea planului de distribuire a creanţelor. Cheltuieli de conservare şi administrare a imobilelor. Situaţia impozitelor pe imobile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de preluare a judecăţii. Procedură. Instanţa competentă. Căi de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestarea planului de distribuire a creanţelor. Cheltuieli de conservare şi administrare a imobilelor. Situaţia impozitelor pe imobile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Eliberarea adeverinţei privind atestarea grupei de muncă. Lichidarea societăţii la care s-a desfăşurat munca. Lipsa calităţii procesuale pasive a societăţii care a preluat arhiva societăţii desfiinţate doar pentru păstrarea, conservarea şi asigurarea evidenţei faptice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drepturi băneşti. Efectele contractului colectiv de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice în litigiile de muncă privind drepturi băneşti derivând din raporturile de muncă avute cu personalul din sectorul bugetar. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inculpat minor. Rejudecare după casarea cu trimitere la instanţa de fond. Aplicarea unei pedepse cu închisoarea. Încălcarea principiului non reformatio in pejus. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Casare cu trimitere spre rejudecarea apelului dispusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Instanţa competentă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice