Cuvinte-cheie "Acte promulgate"

  • Completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii și alte acte normative (promulgate)

  • Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și alte acte normative (promulgate)

  • Modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului și alte acte normative (promulgate)

  • Modificarea art. 277, precum și a art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, modificarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice și alte acte normative (promulgate)

  • Completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și alte acte normative (promulgate)

  • Aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare și alte acte normative (promulgate)

  • Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite ș.a. (acte normative promulgate)

  • Completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă și alte acte normative (promulgate)

  • Aprobarea O.U.G. nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din Bucureşti, aprobarea modificării Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și alte acte normative (promulgate)

  • Abonează-te la newsletter