Revista Universul Juridic

  • Îndepărtarea efectelor nedemnității succesorale din perspectiva succesiunilor cu elemente de extraneitate

  • Ceremonia de absolvire INM, promoția 2014-2016

  • Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015 – PROIECT

  • Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 – PROIECT

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adăugată. Condiții

  • Modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – PROIECT

  • Principalele obiective ale directivei privind concesiunile

  • Monitoarele Oficiale nr. 471, 472, 472Bis, 473, 474 și 475 din 24 iunie 2016

  • Costică Voicu: La nemți scrie în fiecare sediu al Poliției: „Poliția este oglinda societății”

  • Guvernanţa corporativă şi responsabilitatea socială corporativă