Cuvinte-cheie "Legi promulgate"

  • Modificarea O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și alte acte normative (promulgate)

  • Aprobarea O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României și alte acte normative (promulgate)

  • Completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi și alte acte normative (promulgate)

  • Aprobarea O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale și alte acte normative (promulgate)

  • Modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României (promulgate)

  • Aprobarea O.U.G. nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și alte acte normative (promulgate)

  • Aprobarea O.G. nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și alte acte normative (promulgate)

  • Aprobarea O.U.G. nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și alte acte normative

  • Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și alte acte normative (promulgate)

  • Aprobarea O.G. nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și alte acte normative (promulgate)