Mihai Adrian Hotca

Mihai Adrian Hotca

Este avocat coordonator al SCA Hotca, Neagu, Sitaru & Asociaţii; director al Revistei Române de Drept Penal al Afacerilor.Studii: licenţiat în Drept (1997); master în Știinţe penale (2004); doctor în Drept penal (2007).


Activitate profesională:

- lector la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (din 2004);
- profesor universitar (din 2010);
- rector al Universității „Nicolae Titulescu” (din 2020);
- avocat în Baroul Bucureşti (din 1998);
- vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Științe Penale (din 2018);
- avocat coordonator al SCA Hotca, Neagu, Sitaru & Asociaţii; director al Revistei Române de Drept Penal al Afacerilor.


Activitate științifică: autor sau coautor al mai multor monografii, cursuri universitare și articole de specialitate, dintre care amintim: „Drept contravenţional. Partea generală” (2003); „Dicţionar de drept penal” (2004); „Noul Cod penal şi Codul penal anterior, aspecte diferenţiale şi tranzitorii” (2004); „Regimul juridic al contravenţiilor” (2006, 2007, 2008, 2009 și 2012); „Protecţia victimelor – Elemente de victimologie” (2006); „Noua lege a insolvenţei” (2006 şi 2008); „Codul penal. Comentarii şi explicaţii” (2007); „Drept penal. Partea generală” (2007); „Infracţiuni prevăzute în legi speciale” (2008, 2010, 2013, 2017 și 2019); „Bancruta frauduloasă” (2008); „Elemente de drept penal al afacerilor” (2009); „Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Aspecte diferenţiale şi tranzitorii” (2009); „Codul penal comentat”, vol. I şi II, în colectiv (2012); „Practică judiciară neunitară comentată” (2012); „Drept penal. Partea generală. Legea penală și infracțiunea” (2012); „Drept penal. Partea generală. Răspunderea penală și sancțiunile de drept penal” (2013); „Instituții de drept penal” (2014); „Noul cod penal pe înțelesul tuturor” (2015); „Manual de drept penal. Partea generală” (2020); „Ghidul penal al omului de afaceri. Cunoașterea și prevenirea riscurilor de natură penală” (2021); Seria „Cogito” (4 cărți: „Viața prin ochii unui avocat”, „Cugetările unui jurist”, „Reflecții și rime din pretoriu adunate” și „Azvârlitorul de vină”) s.a.

Postări - Mihai Adrian Hotca