Ovidiu Predescu

Ovidiu Predescu

Este prim-vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, cercetător ştiinţific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și director fondator al publicațiilor „Dreptul”, precum și secretar general al Academiei de Științe Juridice din România.

Studii:

Absolvent al Liceului „Nicolae Bălcescu”, Piteşti, cu diplomă de bacalaureat (1975);
Licenţiat în drept al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti (1981);
Doctorat în Drept. Specializarea Drept penal (1998);

Specializări postuniversitare:
Ştiinţe penale (cursuri postuniversitare), Universitatea Bucureşti (1987-1988);
Relaţii industriale, Florida International University şi Departamentul Muncii al S.U.A (curs de mediere şi arbitraj; curs de pregătire în domeniul relaţiilor industriale şi soluţionarea conflictelor de muncă – 1995);
Administraţie publică, Scuola Superiore dell`Amministrazione dell`Interno, Roma, Italia (stagiu de formare pentru aleşii locali şi pentru funcţionarii din administraţia publică centrală şi locală din România – 1999).

Activitate profesională:

În magistratură:
– procuror la Procuratura locală Piteşti (1981 – 1987);
– procuror la Procuratura judeţeană Argeş (1987 – iulie 1989);
– procuror şef la Procuratura locală Câmpulung-Muşcel, jud. Argeş (iulie 1989 – octombrie 1991).

În avocatură:
– avocat, Baroul Bucureşti, 1995 – mai 2006 (avocat suspendat la cerere).

În administraţia publică centrală şi locală:
– consilier juridic şef la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Departamentul protecţiei muncii (octombrie 1991– septembrie 1992);
– director la Departamentul Informaţiilor Publice (adjunctul şefului de departament) din cadrul Guvernului României şi director al Direcţiei privind relaţiile cu patronatul, Guvernul României (octombrie 1992 – martie 1995);
– reprezentantul Guvernului României în Secretariatul Tripartit pentru Dialog Social finanţat de Uniunea Europeană (martie 1995 – februarie 1997);
– director general al Direcţiei generale juridice şi director general al Direcţiei generale Cabinet primar general din cadrul Primăriei municipiului Bucureşti (februarie 1997 – decembrie 1998);
– secretar general al municipiului Bucureşti (ianuarie 1999 – ianuarie 2000).

În publicistica juridică:
– director al publicaţiilor „Dreptul”, editate de Uniunea Juriştilor din România din anul 2013;
– redactor-şef al revistei „Dreptul”, ediţia on-line, din anul 2010;
– redactor-şef Law Review (revistă on-line în limba engleză lansată în anul 2010);
– redactor-şef al „Revistei de drept penal” editată de Asociaţia Română de Ştiinţe Penale (2010-2012).

În învăţământul superior şi cercetare:
– lector universitar la Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti (ianuarie 1996 – 1 octombrie 1998);
– conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „George Bariţiu”, Braşov (1 octombrie 1998 – aprilie 2005);
– conferenţiar universitar asociat la Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti (1 octombrie 1998-2000 şi 2002-2003);
– profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii „George Bariţiu”, Braşov, din mai 2005 până la 1 martie 2015;
– prorector cu cercetarea ştiinţifică al Universităţii „George Bariţiu”, Braşov (2000 – iulie 2013);
– cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române în perioada 2009 – 7 aprilie 2010;
– cercetător ştiinţific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române din 7 aprilie 2010 la zi;
– membru-expert în echipa de implementare a proiectului de cercetare intitulat „Centru Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere”, aferent contractului de finanţare nerambursabilă RO-2006/018-446.01.02.20 din Programul Phare CBC (…), perioada de implementare 10 octombrie -10 august 2009;
– membru al Academiei Diplomatice din Londra (din 25 iunie 2012).


În cadrul unor ONG-uri:
– vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor din România din mai 2013;
– vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Drept Penal din 2010 până la 1 martie 2015.

Publicaţii:

Cursuri universitare:
– Curs de drept penal, 1997 (prim autor, în colaborare);
– Curs de drept procesual penal, 1998 (prim autor, în colaborare);
– Elemente de drept penal şi procedură penală, 1998, 1999 (autor unic);
– Elemente de drept penal şi de drept procesual penal, 2001 (autor unic);
– Drept penal special, 2002 (prim autor, în colaborare);
– Drept penal. Partea specială, 2003 (în colaborare);
– Drept penal. Partea specială, 2007 (prim autor, în colaborare);
– Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2010 (autor unic);
– Drept penal. Partea specială, 2012 (prim autor), Editura Universul Juridic, Bucureşti;
– Drept european şi internaţional al drepturilor omului, 2014 (prim autor), Editura Hamangiu, Bucureşti.

Cărţi de specialitate:
– Ombudsmanul – instituţie fundamentală a statului de drept, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997 (în colaborare);
– Consiliul economic şi social – instituţie fundamentală a relaţiilor industriale moderne, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997 (prim autor, în colaborare);
– Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Implicaţiile ei asupra dreptului penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998 ( autor unic );
– Drept penal al afacerilor, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2000 (autor unic);
– Cartea juridică. Contribuţii la edificarea statului de drept, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2005 (autor unic);
– Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, (monografie, autor unic);
– Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul procesual penal român, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, (monografie, prim autor);
– Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român (tratat, în colaborare), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008; – Tehnici speciale în justiţia penală română (în colaborare), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
– Criminalitatea transfrontalieră la graniţa dintre prezent şi viitor (coordonator principal), ediţie bilingvă (româno-maghiară), Editura T.K.K., Debrecen, Ungaria, 2009;
– Perspective ale asistenţei sociale în tratamentul quasi-coercitiv al infractorilor (membru în comitetul ştiinţific), Timişoara, 2009;
– Explicaţii preliminare la Noul Cod penal (Concursul de infracţiuni – comentariu), coordonator prof. univ. dr. George Antoniu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
– Noile Coduri ale României (coordonator ştiinţific al secţiunii de drept procesual penal), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;

Autor a peste 100 de studii, comunicări şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

Cărţi de beletristică, cugetări şi eseuri:
– „306”, Editura „Continent XXI”, Bucureşti, 1999;
– În umbra gândului..., Editura „Continent XXI”, Bucureşti, 2003;
– În umbra gândului... Despre om şi sensul existenţei lui, Editura Paideia, Bucureşti, 2005;
– Agape. Cugetări despre Dumnezeu şi om, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2006;
– A l’ombre de la pensée-lumière... Pensées sur le Créateur et l’être humain, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2006;
– De la Dumnezeu la om şi înapoi.... Editura Arania, Braşov, 2008;
– Dialogul continuu, Editura Eikon, Cluj, 2010;
– Dialogul continuu, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Neverland, Bucureşti, 2011.

Premii şi distincţii:

– Premiul „Vintilă Dongoroz”al Uniunii Juriştilor din România, 1998, pentru lucrarea Convenţia europeană a drepturilor omului şi implicaţiile ei asupra dreptul penal român;
– Diploma de onoare şi Medalia de merit ale Uniunii Juriştilor din România, 1999;
– Premiul „Titu Maiorescu” al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”din Bucureşti, 2005, pentru lucrarea În umbra gândului...;
– Premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din România, 2006, pentru lucrarea Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român;
– Premiul „Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriştilor din România, 2007, pentru lucrarea Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul procesual penal român;
– Premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din România, 2008, pentru lucrarea Protecţia europeană a drepturilor omului în procesul penal român;
– Diplomă de excelenţă din partea Ligii scriitorilor din România pentru prodigioasa activitate desfăşurată în domeniul creaţiei spirituale, 2008;
– Diplomă de onoare din partea Universităţii „George Bariţiu” din Braşov, 2008;
– Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române, 18 decembrie 2008, pentru monografia Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român;
– Premiul special al Uniunii Juriştilor din România, 2008, pentru lucrarea De la Dumnezeu la om şi înapoi...;
– Diplomă privind acordarea titlului de membru de onoare al Asociaţiei Criminaliştilor din România, 16 aprilie 2009;
– Diploma de onoare din partea Asociaţiei Criminaliştilor din România pentru contribuţia deosebită la desfăşurarea lucrărilor simpozionului cu tema Noutăţi în domeniul criminalisticii, dreptului penal şi procesual penal din 16 aprilie 2009;
– Diplomă de excelenţă din partea Asociaţiei Criminaliştilor din România pentru contribuţia la dezvoltarea criminalisticii româneşti;
– Premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române pentru tratatul Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, 2010;
– Premiul Vintilă Dongoroz pe anul 2010 al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Explicaţii preliminare la noul Cod penal;
– Premiul special al Uniunii Juriştilor din România, acordat în anul 2011, pentru contribuţia adusă la apariţia revistei „Dreptul”;
– Premiul revistei „Legal Point” – „Personalitatea Anului 2014” pentru susţinerea şi promovarea publicaţiilor „Dreptul”.

Este menţionat în Dicţionarul „Personalităţi române şi faptele lor. 1950-2000 şi în continuare”, Editura Panfilius, Iaşi, volumele XXV (2007), la rubrica „Personalităţi de excepţie selectate din diverse domenii de activitate. Ştiinţe juridice” (paginile 210-231), XXVII (2008), la rubrica „Literatură” (paginile 334-361) şi XXX (2008), la rubrica „Între ştiinţe juridice şi credinţă” (paginile 315-330). De asemenea, este menţionat în „Enciclopedia personalităţilor din România. Hübners Who is Who, Verlang fȕr Personenenzyklopädien AG Alpenstrasse 16, CH-6304 Zug, Scweiz”, ediţia a doua, 2007, pagina 955.

Sursă foto

Postări - Ovidiu Predescu