Adrian Stoica

Adrian Stoica

Este doctor în drept, prof. univ. și decan al Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța, executor judecătoresc și consultant permanent al Biroului Executiv al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești.

Publicații:

I. Tratate, monografii, capitole din carti publicate la edituri de prestigiu in domeniul stiintelor juridice:

• A.Stoica, Executarea silită imobiliară, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, monografie, 345 pagini, ISBN 978-973-127-157-6;
• I. Gârbulet, A. Stoica, Ghid practic de executare silită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, 565 pagini, ISBN 978-973-1836-87-4;
• I. Gârbulet, A. Stoica, Ghid practic de executare silită, Ediţia a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, 616 pag., ISBN 978-606-522-311-0;
• A.Stoica, Acţiunea civilă în sistemul de drept judiciar privat, 212 pagini, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2011, ISBN 978-973-127-468-3;
• Adrian Stoica, Executorii judecătorești. Evoluție istorică- Norme și valori contemporane, Editura Universul juridic, București, 2013, ISBN 978-606-673-077-8;
• Adrian Stoica, Drept civil. Drepturile reale, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2014, ISBN 978-606-26-0081-5;
• Adrian Stoica, Drept civil. Obligatiile- Curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2015, ISBN 978-606-26-0082-2;
• C. Jurca, A. Stoica, G. Condurache, S. Guerard, Introduction generale au systeme juridique, Fascicle 10, JurisClasseur Droit compare, no. 1/06.01.2014, LexisNexis, Paris, 2014;
• C. Jurca, A.Stoica, G. Condurache, S. Guerard, Droit international prive, Fascicle 60, JurisClasseur Droit compare, no.4/17.06.2014;
• A. Stoica, Volumul Conferintei: “Reforma statala prin prisma noilor coduri juridice(editor)”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2015, ISBN 978-606-673-543-8.

II. Articole de specialitate:

• A.Stoica, Revista de executare silită nr. 2/2005, Raport referitor la desfăşurarea Consiliului Permanent al U.I.H.J. de la Lisabona(26-27 mai 2005);
• A.Stoica, Revista de executare silită nr. 5/2005, Ce a însemnat colocviul de la Reims pentru executarea silită?;
• J. Isnard, A. Stoica, C.E.D.O. privilegiază dreptul de executare înaintea dreptului de a respecta viaţa privată şi familială şi consacră rolul executorului judecătoresc într-un stat de drept, Revue Droit et procédure, Paris, 2006, ISSN 1627-5977, pp.2-7;
• A.Stoica, Revista de executare silită nr. 8/2006, Predarea silită a unui bun imobil în acțiunile judiciare sau voluntare de partaj;
• A.Stoica, Revista de executare silită nr. 9-10/2007, Etica şi deontologia executorului judecătoresc;
• A.Stoica, Revista Dura Lex Sed Lex nr. 1/2008, Vânzarea silită a bunurilor imobile;
• A.Stoica, Revista Dura Lex Sed Lex nr. 2/2008, Dreptul execuţional civil, drept fundamental afirmat, parte componentă a noţiunii de proces echitabil;
• A.Stoica, Revista Dura Lex Sed Lex nr. 3/2008, Scurtă privire istorică asupra executării silite;
•I. Leş, A. Stoica, Titlul executoriu european pentru creanţele necontestate, Revista română de drept privat, nr. 2/2008, Editura Universul Juridic, 2008, pp. 28-52;
• A.Stoica, Consideraţii privind o procedură de executare civilă echitabilă, Revista română de executare silită, nr. 1-2/2008, ISSN 1584-8892, pp. 55-91;
• A.Stoica, Spre un drept de executare european autonom, publicat în Volumul Conferinţei Internaţionale „Europa judiciară: 10 ani după Consiliul de la Tampere; Dreptul executării-perspective transnaţionale; Dreptul la executare în România” Sibiu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-127-275-7, pp. 354-369.
• A.Stoica, Conflictul procedural dintre o măsură asiguratorie şi executarea silită- cu strictă referire la procedura imobiliară indirectă, Revista română de executare silită nr. 4/2009, Editura Universul Juridic, 2009, ISSN 1584-8892, pp.124-147;
• A. Stoica, Conceptul contemporan al justiției aplicabil sistemului judiciar intern, Revista Acta universitatis nr. 2/2009, Universul Juridic, București, 2009;
• A.Stoica Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor, prin prisma Noului Cod de procedură civilă, publicat în Volumul Conferinţei Internaţionale “Executarea silită în Noul Cod de procedură civilă”, Târgu-Mureş, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 93-110, ISBN 978-973-127-389-1;
• A. Stoica, Scurta pledoarie pentru un drept de executare european, autonom, Revista romana de executare silita nr. 4/2010, Universul Juridic, 2010, pp. 63-71, ISSN 1584-8892, cod 4509 1584889201004;
• I. Leș, A. Stoica, Încheierile executorului judecătoresc în Noul Cod de procedură civilă, Revista română de drept privat nr. 4/2011, Universul Juridic, 2011, pp. 56-75, ISSN 1843-2646 ;
• A. Stoica, Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor, în reglementarea noului Cod de procedură civilă, Revista “Dreptul” nr. 11/2011, Uniunea Juriștilor din România în colaborare cu, Universul Juridic, 2011, pp. 36-51, B+, CNCSIS- cod 611;
• J. Isnard, A. Stoica, Executorul judecătoresc- element esențial într-un stat de drept. Viziunea CEDO asupra rolului său în cadrul executării silite directe, Revista română de executare silită, nr. 1/2011, Universul Juridic, 2011, pp. 36-48, ISSN 1584-8892;
• A.Stoica, Le status de la profesión de l”huissier de justice dans le monde contemporaine:realitee et perspective, Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Social Order, Constantza, march 2-3, 2012, Addleton Academic Publishers- New York, ISBN 978-1-935494-33-1, Library of Congress Control Number: 2012933542, pp.103-116;
• A.Stoica, Instituția cauțiunii judiciare în lumina dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă, Volumul Conferinței Internaționale”Procedura civilă- Procedura execuțională civilă. Fundamente ale procesului civil echitabil în U.E., Constanța, 5-9 septembrie, 2012”, Editura Universul Juridic, București, 2012, pp.209-222, ISBN 978-606-673-010-5;
• A.Stoica, Instituția cauțiunii judiciare în lumina noului Cod de procedură civilă, Revista română de executare silită nr. 1/2013, Editura Universul Juridic, 2013, pp.65-77, ISSN 1584-8892;
• A. Stoica, The impact of the Traty of Lisbon on the most important E.U. institutions, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Volume XIII, pp. 170-175, Issue 2/2013, ISSN 1582-9383, ONLINE= ISSN 23344-4614;
• A.Stoica, The general principles for the profession of judicial executor in Romania, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Volume XIII, pp. 176-181, Issue 2/2013, ISSN 1582-9383, ONLINE= ISSN 23344-4614;
• A. Stoica, Systematization of public service of justice in Romania, JEL code: K10, International journal of reviews and studies in economics and public administration, Volume I, PP.31-40, Issue 1, indexing in REPEC, DRJI and under progress in SOCIONET, 2013;
• A.R. Staiculescu, A. Stoica, Federalisation ou regionalisation. Actualites et premisses, in Volumul, La regionalisation en Europe, sous la direction de E.Cherrier et S. Guerard, Edition Bruylant, Bruxelles, 2014, ISSN: 2294-5563, ISBN: 978-2-8027-4695-9, pp.129-157;
• A. Stoica, The prerequisites of parties for bringing a civil action under the new Code of civil procedure, Proceedings of the 4th International Conference on Law and Social Order, Constantza, april 25, 2014, Addleton Academic Publishers- New York, ISBN 978-1-935494-0, Vol. I, pp.197-208;
• A. Stoica, Efectul suspendarii executarii silite in cazul introducerii unei cereri de reexaminare a actiunii de contestiei la executare, in Volumul Conferintei internationale ”Reforma statala prin prisma noilor coduri juridice”, Constanta, 3-4 aprilie, 2014, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2015, ISBN: 978-606-673-543-8, pp.56-62;
• A. Stoica, The general structure of the patrimony in the new civil cod, in European journal of acconting finance&business, Vol.3, 1.02.2015, ISSN:2344-102X; ISSN-L:2344-102X, pp.76-87;
• A. Stoica, I. Bostan, Gestiunea de afaceri în NCC, Acta Universitatis George Bacovia, Juridica, nr. 1/2015, ISSN 2285-0171-Print Editon, 2285-1933- on line Editon;
• A. Stoica, I. Bostan, Îmbogățierea fără justă cauză, Acta Universitatis George Bacovia, Juridica, nr. 1/2015, ISSN 2285-0171-Print Editon, 2285-1933- on line Editon;
• A. Stoica, I. Bostan, Condițiile pentru încheierea valabilă a unui contract, Acta Universitatis George Bacovia, Juridica, nr. 2/2015, în curs de apariție;
• A. Stoica, I. Bostan, Excepții de la principiul forței obligatorii a efectelor contractului, Acta Universitatis George Bacovia, Juridica, nr. 2/2015, în curs de apariție.

Postări - Adrian Stoica