Laura Maria Stănilă

Laura Maria Stănilă

Este conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara.


Publicații:
Sociologie juridică. Note de curs, WorldTeach, Oțelu Roșu, 2011
Răspunderea penală a persoanei fizice, Hamangiu, București 2012, ISBN 978-606-522-809-2, 672 pagini.
Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Hamangiu, București 2012, ISBN 978-606-522-810-8, 256 pagini.

Postări - Laura Maria Stănilă