Florin Moțiu

Florin Moțiu

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara și doctor în drept comercial al Universității de Vest din Timișoara din 2005, cu distincția Magna Cum Laude, cu teza „Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare”.Experiență profesională:

- Fost judecător la Curtea de Apel Timișoara;
- Formator al Institutului Național al Magistraturii în drept comercial din 2004 și în cooperare judiciară europeană în materie civilă și comercială din 2007;
- Conducător de doctorat în drept civil și drept comercial din 2016;
- Membru în rețeaua națională de judecători pentru cooperarea judiciară în materie civilă și comercială din martie 2004;
- Coordonator din partea Ministerului Justiției al proiectului de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- Membru în consiliul științific al Revistei Române de Dreptul Afacerilor (RRDA) din iunie 2014 și director al revistei din 2018.


Activitate publicistică:

- Redactor-șef al Revistei Universul Juridic din ianuarie 2015;
- Editor coordonator al Tratatului practic de insolvență, Ed. Hamangiu, București, 2014;
- Coordonator al colecției Biblioteca Dreptul Insolvenței, Ed. Universul Juridic, din 2015;
- Autor al 60 de articole publicate în reviste de specialitate juridică.


Autor şi coautor al 38 de lucrări monografice şi cursuri universitare, dintre care:

1. „Contractele speciale. Curs universitar”, ed. a VIII-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2020;
2. „Contractele speciale. Sinteze teoretice, teste-grilă și spețe”, ed. a VII-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2020;
3. „Teste-grilă, Minispețe pentru examenele de admitere in profesiile juridice. Drept civil”, ed. a VI-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2019;
4. „Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns. 2019. Vol. I – Drept civil, Drept procesual civil”, Ed. Universul Juridic, București, 2019;
5. „Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare”, Ed. Lumina Lex, București, 2005;
6. „Procedura insolvenței. Culegere de practică judiciară (2006-2009)”, Ed. C.H. Beck, București, 2011;
7. „Contracte civile. Teorie și practică judiciară”, Ed. Lumina Lex, București, 2004;
8. „Protecția drepturilor copilului pe plan intern și internațional – abordare interdisciplinară”, Ed. Mirton, Timișoara, 2008.


Sursă foto

Postări - Florin Moțiu