Marian Nicolae

Marian Nicolae

Este doctor în drept cu distincția summa cum laude, avocat în Baroul Bucureşti, director – Revista română de drept privat, profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din București.

Tratate, cursuri universitare, monografii:
 1. Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 1354 pagini; lucrare distinsă cu Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române pe anul 2006 şi Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2006 al Uniunii Juriştilor din România şi al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”;
 2. Actul juridic civil (Titlul I) şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Drept civil român. Curs selectiv pentru licenţă” (colectiv), 3 ediţii (1996, 1997, 1998), Edit Mihaela Press, Bucureşti (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), p. 3-121;
 3. Actul juridic civil (Titlul I) şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 1999-2000”, Edit Mihaela Press, Bucureşti, 1999, (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu), p. 5-134;
 4. Actul juridic civil şi Prescripţia extinctivă, în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2001-2002” de B. Dumitrache, M. Nicolae şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu ), p. 7-135;
 5. Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2004-2005” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2004 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu ), 150 pagini;
 6. Actul juridic civil (Titlul I)şi Prescripţia extinctivă (Titlul II), în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2006-2007” de B. Dumitrache, M. Nicolae, C. Toader şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006 (coordonatori: Fr. Deak, C. Bîrsan, Gh. Beleiu ), 161 pagini;
 7. Publicitatea imobiliară si noile cărţi funciare, Edit Mihaela Press, Bucureşti, 2000, 600 pagini;
 8. Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Flavius A. Baias şi Bogdan Dumitrache), 2 volume: Legea nr.10/2001 comentată şi adnotată (vol. 1), 290 pagini, şi Legislaţie şi jurisprudenţă (vol. 2), 240 pagini; lucrare distinsă cu Premiul „Copy – Ro” pe anul 2001 al Societăţii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor de le lângă Uniunea Scriitorilor din România;
 9. Codul familiei, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Adina Nicolae), 406 pagini.
 10. Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată, vol. 1, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, (în colaborare cu Flavius A. Baias şi Bogdan Dumitrache), Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, 328 pagini;
 11. Ghid legislativ pentru organizaţiile neguvernamentale din România, Asociaţia pentru apărarea drepturilor omului în România - Comitetul Helsinki, Bucureşti, 2002 (în colaborare cu Marieta Avram, Horaţiu Dumitru şi Bogdan Dumitrache), 251 pagini.

 12. Activitate ştiinţifică:
  Autor sau, după caz, coautor a 5 monografii, al unui tratat de publicitate imobiliară, al unui tratat de prescripţie extinctivă, precum şi al unor cursuri selective pentru licenţă (în mai multe ediţii succesive), dar şi a peste 70 de articole, studii şi note (unele în colaborare), scrise în materia dreptului privat, în special în domeniul legislaţiei funciare, al drepturilor reale şi publicităţii imobiliare, al dreptului persoanelor şi al dreptului obligaţiilor, precum şi în materia procedurii civile şi publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate din România.

  De acelaşi autor:
  Unificarea dreptului obligaţiilor civile şi comerciale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, 724 de pagini.
  Contribuţii la studiul conflictului de legi în timp în materie civilă (în lumina Noului Cod civil), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 596 de pagini (lucrare distinsă cu Premiul „Andrei Rădulescu” pe anul 2013 al Uniunii Juriştilor din România);
  Codex iuris civilis, 2 tomuri [t. I: Noul Cod civil. Ediţie critică; t. II: Legi conexe (derogatorii şi complementare) Noului Cod civil], Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 2457 de pagini;
  Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, 1413 pagini;
  Tratat de prescripţie extinctivă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 1288 de pagini (lucrare distinsă cu Premiul „Traian Ionaşcu” pe anul 2010 al Revistei române de drept privat şi al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România);
  Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 1354 de pagini (lucrare distinsă cu Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române pe anul 2006 şi Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2006 al Uniunii Juriştilor din România şi al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”); Prescripţia extinctivă, Teză de doctorat, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004, 647 de pagini (lucrare distinsă cu Premiul „Istrate Micescu” pe anul 2004 al Uniunii Juriştilor din România şi al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”);
  Regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Fl.A. Baias şi B. Dumitrache), 2 vol. (vol. I: Legea nr. 10/2001, comentată şi adnotată; vol. II: Legislaţie şi jurisprudenţă), 530 de pagini (lucrare distinsă cu Premiul „COPY-RO” pe anul 2001 al Societăţii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor de pe lângă Uniunea Scriitorilor din România);
  Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare, Edit Press Mihaela, Bucureşti, 2000, 600 de pagini.

  Distincţii:
  Ordinul Naţional „Steaua României”, în grad de Cavaler, pentru merite în elaborarea jurisprudenţei, reforma justiţiei şi corecta aplicare a legilor (2000); Insigna de onoare a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România, pentru merite deosebite în activitatea de reformare a executării silite judecătoreşti (2008); Placheta Ministerului Justiţiei în semn de preţuire pentru contribuţia la elaborarea Codului civil şi a Codului de procedură civilă (2008).


Sursă informații
Sursă foto