Gheorghe Gheorghiu

Gheorghe Gheorghiu

Este conferențiar universitar doctor, avocat în Baroul București, preşedintele Societăţii Academice „Titu Maiorescu”.

Autor de tratate, monografii și cursuri universitare în domeniu dreptului civil, dreptul proprietății intelectuale și dreptul concurenței, în țară și străinătate, precum și de numeroase studii și articole publicate în RRDPI.

Premii ale Uniunii Juriștilor din Romania pentru lucrările “Operațiunile de leasing” ( 1998); “Procedura reorganizării judiciare și a falimentului” (2000), “Operațiunile de franciza” (2002), „Operele audiovizuale” (2004), „Tratat de dreptul brevetului” (2007); diploma de onoare și medalia de merit acordată de Uniunea Juriștilor din Romania (1999).

Postări - Gheorghe Gheorghiu