Ioan Gârbuleț

Ioan Gârbuleț

Este judecător din anul 1996, în prezent fiind inspector judiciar la Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Este doctor în drept și membru în colegiul de redacție al Revistei române de executare silită. A fost vicepreşedintele Curţii de Apel Tg. Mureş, inspector în cadrul Corpului de control al ministrului justiţiei şi lector la Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti.A publicat în calitate de autor, coautor sau coordonator 16 lucrări de specialitate în domeniul dreptului şi aproximativ 100 de articole, studii, note şi comentarii în diferite reviste de specialitate și pe site-uri juridice. Dintre lucrările publicate amintim:
- Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Modificările aduse executării silite, Ed. Universul Juridic, 2015;
- Actele executorului judecătoresc, Ed. Universul Juridic, 2014;
- Tratat teoretic şi practic de executare silită, Vol. I. Teoria generală şi procedurile execuţionale; Vol. II. Explicaţii, cereri, modele, Ed. Universul Juridic, 2013;
- Executarea silită directă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
- Ghid practic de executare silită, Explicaţii, cereri, formulare, ed. a II-a, Supliment electronic, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010;
- Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Traficul de persoane, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Ghid practic de executare silită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Traficul şi consumul ilicit de droguri, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007.


I s-a conferit premiul „I.L. Georgescu” pentru anul 2013 de către Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea „Tratat teoretic şi practic de executare silită”, vol. I-II, Ed. Universul Juridic, 2013 și premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista română de executare silită în anul 2010. A participat și a susținut mai multe conferinţe interne şi internaţionale în domeniul executării silite și al dreptului penal.

Postări - Ioan Gârbuleț