Irina Sferdian

Irina Sferdian

Este notar public în Camera Notarilor Timișoara, formator la Institutul Notarial Român, profesor la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara și doctor în drept.

Publicații:
Contractul de asigurare de bunuri”, Ed. Lumina Lex, București, 2004
Dreptul asigurărilor”, Ed. C.H. Beck, București; ed. I (2007) și ed. a II-a (2009)
Privire specială asupra contractului de asigurare din perspectiva noului Cod civil”, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2013
Drept civil. Drepturile reale principale”, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2013

35 articole de drept civil în revistele „Dreptul” și „Pandectele române”.

Postări - Irina Sferdian