Oliviu Puie

Oliviu Puie

Este autor a peste 100 de studii publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate (Dreptul, Revista Română de Drept Privat , Pandectele Române, Revista Română de Jurisprudență, Revista Română de Executare Silită), precum și în volumele unor conferințe naționale și internaționale.

Este autor unic a 15 cărți, dintre care 13 monografii și două volume de Tratat teoretic și practic de contencios administrativ. De asemenea, Editura Universul Juridic și Revista română de executare silită i-a conferit Premiul „Savelly Zilberstein” pe anul 2009, pentru studiul ,,Considerații privitoare la la ttlurile executorii și procedura de executare în materia contenciosului contravențional”, publicat în Revista română de executare silită nr. 1/2009.

Experiență profesională:

2016-prezent: Conferențiar universitar doctor în cadrul facultăţii de a drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş;
2011-2016: Lector universitar doctor în cadrul facultăţii de a drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş;
2007-2008: Lector universitar doctorand asociat la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş;
2006-2007: Lector universitar asociat în cadrul Universităţii Româno – Germane Sibiu, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative;
2001-2002: Lector universitar asociat în cadrul Facultăţii de Drept a Universtităţii Vasile Goldiş Arad, filiala Zalău.

Educație și formare:

2005-2008: Diplomă de doctor în drept;
1989-1994: Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Drept, promoţia 1994, forma de învăţământ fără frecvenţă.

Premii şi distincţii:

Premiul Savelly Zilberstein pentru anul 2009 conferit de către Editura Universul Juridic Bucureşti şi Revista română de executare silită, pentru articolul „Consideraţii privitoare la titlurile executorii şi procedura de executare în materia contenciosului contravenţional” din Revista română de executare silită nr. 1/2009.

Monografii apărute:

1. Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
2. Recursul administrativ şi jurisdicţional în contenciosul administrativ, după modificarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea nr. 262/2007, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
3. Executarea hotărârilor judecătoreşti în contencios administrativ, ediţia a 2-a, revizuită după modificarea Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 262/2007, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
4. Reglementări juridice în materia amenajării teritoriului şi a urbanismului. Legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
5. Contenciosul administrativ, vol. I şi vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
6. Reglementări juridice în materia urbanismului. Dreptul de proprietate şi contenciosul administrativ în materie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
7. Parteneriatul public-privat, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011; 8. Serviciile de utilitate publică, editura Universul juridic, Bucureşti, 2012;
9. Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul şi publicitatea imobiliară asupra terenurilor, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
10. Contractele administrative în contextul noului Cod civil al noului Cod de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
11. Contractele civile în contextul noului Cod civil al noului Cod de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

Postări - Oliviu Puie