Daniel Nițu

Daniel Nițu

Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca; avocat, Baroul Cluj.

Educație și formare:

- stagii de specializare, Institutul Max Planck din Freiburg, Germania (2015, 2011);
- doctorat, Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca (2005-2012);
- absolvent, Colegiul Noua Europă, București (2010);
- stagii de specializare, Institutul Internațional de Studii Superioare în Științe Penale, Siracusa, Italia (2005, 2006, 2007);
- masterat, „Științe penale și criminalistică”, Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca (2004-2005);
- licență, Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca (2000-2004);
- absolvent al Facultății Internaționale de Drept Comparat din Strasbourg, primul ciclu (2003).

Experiență profesională:

- cadru didactic (preparator, asistent, lector dr.), Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2005 – prezent);
- avocat, Baroul Cluj (2013 – prezent);
- formator, formare continuă Institutul Național al Magistraturii (2016 – prezent);
- formator, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Cluj-Napoca (2020 – prezent);
- membru al comisiei pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii (2019-2020);
- membru al comisiei pentru admiterea în magistratură (2019);
- membru al comisiei numite de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovarea la Înalta Curte de Casație și Justiție (2013, 2014, 2015, 2017, 2018);
- membru al comisiei speciale pentru redactarea legii pentru punerea în aplicare a Codului penal, Ministerul Justiției, București (2010).

Activitate de cercetare științifică:

Cărți: „Drept penal. Partea generală”, vol. 2, Ed. Universul Juridic, București, 2018 (în colaborare cu Florin Streteanu); „Aspecte actuale de drept și procedură penală”, Ed. Hamangiu, București, 2015 (în colaborare cu Gheorghiță Mateuț și Lucian Criste); „Drept penal. Partea generală”, vol. 1, Ed. Universul Juridic, București, 2014 (în colaborare cu Florin Streteanu); „Imunitatea șefului de stat în dreptul penal”, Ed. Universul Juridic, București, 2012; „Drept penal. Partea generală. Culegere de teste grilă”, Ed. Rosetti, București, 2005 (în colaborare cu Florin Streteanu).

Articole: peste 50 de articole, studii și note indexate BDI.

Premii: locul I la concursul de drept internațional penal, Institutul Internațional de Studii Superioare în Științe Penale, Siracusa, Italia (2006); premiul „Excelență în activitatea didactică”, UBB (2015); premiul „Excellentia”, Consiliul Studenților din cadrul UBB (2017); premiul „Excelență didactică”, UBB (2018).