Adriana Violeta Nistor

Adriana Violeta Nistor

Este doctorand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” și consilier juridic specialist al Biroului Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – Oficiul Registrului Comerţului, Sibiu.

Studii: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” – Specializarea Drept, cursuri de zi (1999-2003); Colegiul juridic româno-francez de dreptul afacerilor din cadrul Universităţii Bucureşti – studii postuniversitare în dreptul afacerilor în limba franceză (2003-2004); Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” – Master Modernizarea Administraţiei Publice prin Prisma Acquisului Comunitar (2004-2006); Universitatea „Titu Maiorescu” Bucu¬reşti, Facultatea de Drept – Master Medierea Conflictelor în Drept (2007-2008); Institutul Naţional de Administraţie, Schema Tinerilor Profesionişti – Young Professionals Scheme ciclul III – Manager public (2008-2009); Centrul de formare profesională pentru adulţi Sibiu – Formator de formatori curs de perfecţionare (iunie 2015).

Activitate profesională: consilier resurse umane, Consiliul Local al Municipiului Sibiu – Primăria Municipiului Sibiu (17 octombrie 2003 – 1 ianuarie 2007); expert relaţii internaţionale şi afaceri europene – Ministerul Transporturilor (1 ianuarie 2007 – 18 aprilie 2008); cursant INA – YPS Scheme ciclul III pentru dobândirea calităţii de manager public (18 aprilie 2008 – 1 iunie 2009); manager public Autoritatea Naţională a Vămilor (noiembrie 2009 – 1 martie 2012); inspector principal compartiment insolvenţă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu (1 martie 2012 – 5 septembrie 2013); practician în insolvenţă (noiembrie 2013 – prezent); lector Institutul Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă (INPPI) (decembrie 2015 – prezent); consilier juridic specialist Birou Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – Oficiul Registrului Comerţului Sibiu (august 2017 – prezent).

Activitate ştiinţifică: doctorand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” – profesor univ. dr. îndrumător Manuel Guţan cu tema „Studiu de drept comparat: antrenarea răspunderii pentru datoriile societăţii falite”; lucrare publicată în Caietul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Adminis¬trative „Paul Negulescu”, Sibiu, 2004, cu tema Evaluarea activităţii profesionale a funcţio¬narilor publici şi a perso¬na¬lului contractual; articol cu tema Convenţia arbitrală, publicat pe site-ul www.juridice.ro în 2015; lucrare ştiinţifică cu tema Lichidarea societăţilor cu datorii sub valoarea prag de insolvenţă, susţinută la seminar de pregătire profesională UNPIR, Geoagiu-Băi (11 martie 2013 – 13 martie 2016); lucrare ştiinţifică cu tema Analiză infracţiuni ce se pot săvârşi în legătură cu insolvenţa/lichidarea unei societăţi, susţinută la seminar de pregătire profesională UNPIR, Călimăneşti (25-27 noiembrie 2016); lucrare ştiinţifică cu tema Creanţele curente în procedura insolvenţei, susţinută la seminar de pregătire profesională UNPIR, Geoagiu-Băi (10-12 martie 2017); Recenzie carte insolvenţă „Compa¬rative Insolvency Law. The Pre-Pack Approach in Corporate Rescue” – autor Bo Xie, publicată în Revista Română de Drept Comparat nr. 2/2016 (Ed. Universul Juridic).

Seminare susţinute: Sibiu, seminar de pregătire profesională în domeniul insolvenţei pentru consilierii juridici din cadrul Electrica Furnizare SA România (25 mai 2015 – 27 mai 2015); Staţiune Mamaia, seminar de pregătire profesională în domeniul insolvenţei pentru angajaţii E.on Energie SA (8 iunie 2015 – 9 iunie 2015).