Mihăilă Cosmin-Răzvan

Mihăilă Cosmin-Răzvan

Este judecător la Curtea de Apel Galați și cadru didactic la Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.

Experienţă profesională

2016-prezent: preşedintele Curţii de Apel Galaţi;
2016-prezent: purtător de cuvânt la Curtea de Apel Galaţi;
2013-prezent: judecător la Curtea de Apel Galaţi;
2012-2013: judecător la Tribunalul Galaţi, secţia I civilă;
2010-2012: judecător la Judecătoria Galaţi, secţia civilă.


Activitate academică

februarie 2017-prezent: cadru didactic la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice – Departamentul Ştiinţe Juridice, disciplina Drept civil.


Studii şi cursuri de specialitate

2012-2016: Studii doctorale, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Şcoala doctorală – Domeniu de doctorat: drept civil; calificare: doctor în drept;
2006-2008: Cursuri de formare profesională ca magistrat, INM; calificare: judecător;
2005-2007: Studii de masterat, Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept, specializarea Drept comunitar;
2001-2005: Studii universitare, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept.


Lucrări și publicaţii în reviste de specialitate

- Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului. Acţiunea oblică. Acţiunea pauliană. Măsuri conservatorii, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
- Consideraţii asupra măsurătorilor efectuate cu aparatul radar în cazul contravenţiilor rutiere legate de depăşirea vitezei regulamentare, în Dreptul nr. 1/2009;
- Despre posibilitatea instanţei de contencios administrativ de a pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act administrativ, în Dreptul nr. 3/2010;
- Discuţie privind ieşirea unui bun pe calea rezoluţiunii din patrimoniul dobânditorului său atunci când asupra acestui patrimoniu s-a înfiinţat sechestrul asigurător, în Dreptul nr. 1/2012;
- Natura juridică şi efectele acţiunii pauliene în Codul civil actual şi în cel anterior, în Dreptul nr. 1/2014;
- Domeniul de aplicare a acţiunii oblice şi a acţiunii pauliene în Codul civil actual şi în cel anterior, în Dreptul nr. 4/2015.