Nora Andreea Daghie

Nora Andreea Daghie

Este doctor în drept, avocat definitiv în Baroul Galați și conferențiar universitar.

Experienţă profesională:

• Ianuarie 2005 – avocat stagiar
• Februarie 2007 – avocat definitiv
• Octombrie 2004 – preparator universitar
• Februarie 2007 – asistent universitar
• Octombrie 2007 – doctorand drept civil român prof. univ. dr. Gabriel Boroi
• Aprilie 2012 – doctor în drept O.M. 3818/26.04.2012
• Octombrie 2012 – lector universitar
• Octombrie 2014 – conferențiar universitar

Lucrări publicate

Procedură civilă, volumul I şi II, suport de curs pentru ID-IFR, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, coautorat;
Dreptul familiei, Editura Sinteze, Galaţi, 2005, coautorat;
Dreptul familiei, Editura Europlus, Galaţi, 2007, coautorat.
„Împrumutul cu dobândă”, coautorat, articol publicat în revista Drept, legislaţie şi economie
„Vânzarea lucrului altuia”, coautorat, articol publicat în revista Drept, legislaţie şi economie
„The Evidence in the Context of the Current Modern Means of Communication and their Impact upon the Sustainable Commercial Development of the Companies - the remote entering of contracts, the electronic signature, the electronic trade, the modern payment means”, coautorat, articol prezentat la Conferinţa internaţională „Role of ICT in Local and Regional Sustainable Development”, 24-25 august Galaţi

Sursă informații

Postări - Nora Andreea Daghie