Liviu Viorel

Liviu Viorel

Este avocat în Baroul Bucureşti, participant la numeroase conferinţe de specialitate şi seminarii atât în ţară, cât şi în străinătate, autor şi coautor al mai multor articole publicate în reviste de specialitate.

Experiență profesională:

Avocat – Baroul Bucureşti (2008 - prezent)

Publicaţii:

„Posibilitatea instituirii popririi asigurătorii asupra scrisorii de garanţie bancară. Neîntrunirea calităţii de debitor al debitorului în persoana terţului poprit. Necesitatea ca litigiul de fond să aibă ca obiect o acţiune în pretenţii. Încetarea efectelor scrisorii de garanţie bancară ca urmare a expirării duratei de valabilitate”, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 4/2011;
„Fizionomia preluării datoriei în noul Cod civil”, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2011 (coautor);
„Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Soluţii preconizate în noul Cod de procedură civilă”, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2012 (coautor);
„Configuraţia impreviziunii în Codul civil (Legea nr. 287/2009, republicată)”, în Dreptul nr. 2/2012 (coautor);
„Expropriere. Calitate procesuală activă. Aplicarea legii în timp. Principiul neretroactivităţii legii. Principiul egalităţii de tratament”, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2012 şi pe www.juridice.ro (coautor);
„Noul Cod de procedură civilă. Reglementarea principiilor fundamentale”, în Revista de note şi studii juridice pe www.juridice.ro (coautor);
„Anularea încheierii prin care se încuviinţează executarea silită – o creaţie a jurisprudenţei”, în Revista Română de Executare Silită nr. 1/2012 şi pe www.juridice.ro;
„Noul Cod de procedură civilă. Unele elemente de noutate absolută”, pe www.juridice.ro (coautor);
„NCPC. Cum ar fi fost dacă...”, pe www.juridice.ro (coautor);
„Radiografie asupra celerităţii în NCPC. Termenul optim şi previzibil – estimarea duratei procesului – contestaţia la tergiversarea procesului, în Curierul Judiciar nr. 9/2012” (coautor).

Sursă informații
Sursă foto