Ion Ristea

Ion Ristea

Este doctor în drept penal și prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității din Pitești, membru al Asociației Magistraților din România și al Asociației Naționale și Internaționale.

Studii:

• Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1978);
• doctor în drept (drept penal), 2008.

Activitate:

• procuror la Procuratura Locală Piteşti (1986-1993);
• procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş (1993 –1999);
• procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti (1999 – prezent);
• procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti (2001-2005);
• conferenţiar universitar la Universitatea din Piteşti;
• membru al Asociaţiei Magistraţilor din România, al Asociaţiei Naţionale şi Internaţionale a Procurorilor, al Asociaţiei Române de Drept Penal şi al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal, cu sediul la Paris.

Publicaţii:

• articole publicate în reviste internaţionale:
– „Analysis and Metaphysics”, Denbridge New York;
– „Economics, Management and Financial Markets”l
– Denbridge New York; Linguistic And Philosophical Investigations, New York;
– Contemporary Readings in Law and Social Justice, New York
• şi în reviste naţionale:
– Dreptul;
– Revista de drept penal;
– Pro lege;
– Revista academică Analele Universităţii „Spiru Haret”;
– Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale;
– Doctrină şi jurisprudenţă etc;
• cursuri şi lucrări de specialitate:
– Teoria generală a dreptului – Note de curs (2005);
– Reflectarea normelor constituţionale în legislaţia penală română în vigoare (2006);
– Regimul circumstanţelor în dreptul penal român (2009),
– Manual de drept penal. Partea generală (2009),
– Drept penal. Partea specială (2010),
– Termenele în procedura penală română, (2011),
– Individualizarea pedepsei, în Explicaţii preliminare ale noului Cod penal (coord. G. Antoniu) ş.a.
• participant la diverse conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

Premii şi distincţii:

• Diploma „Meritul judiciar” clasa a III-a (2003);
• Premiul „Contemporary Science Association – New York”, pentru lucrarea „Drept penal” (2009);
• Diploma acordată de către Who is Who, Verlag für Personennenzyklopädien AG, privind includerea în Enciclopedia personalităţilor din România (2009);
• Cercetător ştiinţific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române;
• Diplomă acordată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru rezultate deosebite obţinute în perioada 2010-2011 etc.

Sursa informațiilor