Septimiu Ioan Puț

Septimiu Ioan Puț

Este doctor în ştiinţe juridice, lector al INPPA Cluj și avocat.

Publicații

1. Precedentul judiciar – o interpretare istorică a dreptului pozitiv? în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai nr. 1/2015;
2. Principiul distribuirii puterii etatice între tradiţia separatistă şi fundamentare raţională, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
3. Particularities of the Game between Law and Rights, în Lucrarea Conferinţei Internaţionale "Probleme actuale de teoria dreptului şi drept comparat", Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2012;
4. Obligativitatea Hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului si particularităţile acestora în materia contenciosului administrativ, Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, 2012; 5. Pledoaria şi discursul avocaţial, Revista Ethos nr. 2, Iaşi, septembrie 2011;
6. Relativizarea suveranităţii României în contextul integrării euro-atlantice, Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, 2011;
7. Exigibility of the legal rule, Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, 2010;
8. Teoria generală a dreptului, Suport pentru seminarii, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2009-2010, coautor.
9. Participant la numeroase conferinţe juridice naţionale şi internaţionale.