Mariana Mitra-Niță

Mariana Mitra-Niță

Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept și Științe Administrative, din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România - Filiala Constanţa, consilier juridic și avocat.

Experiență profesională:

- Preparator Universitar la Facultatea de Drept, Universitatea „Ovidius” Constanţa, din anul 2001;
- Asistent Universitar la Facultatea de Drept, Universitatea „Ovidius” Constanţa, din anul 2005 şi până în anul 2011;
- Lector universitar doctor la Facultatea de Drept și Științe Administrative, din cadrul Universității „Ovidius” Constanța din luna octombrie 2011 și până în prezent;
- Membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România - 2001;
- Vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România - Filiala Constanţa – 2002, Filială înfiinţată prin Încheierea nr. 131 din data de 29.05.2002;
- Membră al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din noiembrie 2007;
- Membră a Uniunii Juriştilor din România din aprilie 2008;
- Membră a Centrului de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-Canonice al Celor Trei Religii Monoiteiste (Mozaică, Creştină şi Islamică) din 2007;
- Consilier juridic la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local – Constanţa;
- Consilier juridic în cadrul societăţii „GENERAL TAXI” – Constanţa şi SC 2X1 HOLDING SRL;
- Coordonatorul Cercului de Drept Penal, din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea „Ovidius” Constanţa, împreună cu Conf. Univ. Dr. Vasile Drăghici;
- Formator pentru cursurile autorizate de Consiliul Naţional Român de Formare Profesională a Adulţilor, organizate de Asociaţia Tinerilor pentru Excelenţă Constanţa din 25.07.2007;
- Consilier juridic definitiv, în cadrul Ligii Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa, poziţia 13-D-0342, din data de 09.10.2008;
- Avocat definitiv în Baroul Constanţa din februarie 2009, prin Decizia nr. 25/P/10.02.2009;
- Membru în Consiliul Departamentului Facultății de Drept din octombrie 2011 și până în martie 2012;
- Înregistrată în Romanian Biographic Institute în cadrul Dicționarului Personalităților din România pe anul 2011 și declarată ,,Omul Zilei” 22.09.2011;
- Înregistrată în Romanian Biographic Institute în cadrul Dicționarului Personalităților din România pe anul 2012;
- Membru al Consiliului Facultății de Drept, Științe Administrative și Sociologie din luna ianuarie 2012 și până în prezent;
- Secretarul Consiliului Facultății de Drept, Științe Administrative și Sociologie din luna ianuarie 2012 până în septembrie 2012;
- Prodecan al Facultăţii de Drept, Științe Administrative și Sociologie din luna mai 2012 şi până în prezent, prin Decizia Rectorului nr. 156/02.05.2012;
- Președinte Comisie de acordare a burselor pe anul universitar 2012-2013;
- Președinte Comitet de organizare eveniment “Zilele porților deschise” pe anul 2013;
- Președinte Comisie de acordare a burselor pe anul universitar 2013-2014;
- Președinte Comitet de organizare eveniment “Zilele porților deschise” pe anul 2013;
- Președinte Comisie de acordare a burselor pe anul universitar 2014-2015;
- Gradaţie de Merit începând cu luna februarie 2015.

Activitate editorială:

I. Articole:

1. Mariana MITRA „Noţiunea de valoare socială în dreptul penal”, articol publicat în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe Administrative, 2003, 5 pg. ISSN 1584 – 5486, articol publicat în limba română;
2. Mariana MITRA „Câteva aspecte privind diferenţa dintre infracţiunea complexă şi concursul de infracţiuni”, articol publicat în Revista Pro Patria Lex, nr. 5/2004, ISSN 1584 – 3556, lucrare revăzută, completată şi republicată în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe Administrative, 2004, 5 pg. ISSN 1584 – 5486, articol publicat în limba română;
3. Mariana MITRA, Lect.univ.dr. Vasile Drăghici „Importanţa şi necesitatea instituţiei extrădării în lupta împotriva criminalităţii internaţionale”, articol publicat în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe Administrative, 2004, 3 pg. ISSN 1584 – 5486, articol publicat în limba română;
4. Mariana MITRA, Lect.univ.dr. Vasile Drăghici „Aspecte teoretice şi practice privind procedura extrădării în legislaţia penală română”, articol publicat în Analele Universităţii. „Ovidius” Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe Administrative, 2005, 24 pg., ISSN 1584 – 5486, articol publicat în limba română;
5. Mariana MITRA, Lect.univ.dr. Vasile Drăghici „Respectarea drepturilor omului în România. Aspecte teoretice şi practice privind procedura extrădării în legislaţia penală română”, articol publicat în Revista de Studii şi Cercetări Sociale şi Juridice „Ars Aequi”, Volumul I, nr. 1/2005, 24 pg. ISSN 1842 – 1059, articol publicat în limba română;
6. Mariana MITRA „Câteva aspecte istorice privind instituţia extrădării”, articol publicat în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe Administrative 2005, ISSN 1584 – 5486, lucrare revăzută, completată şi republicată în Revista de Studii şi Cercetări Sociale şi Juridice „Ars Aequi”, Volumul I, nr. 5/2006, 20 pg., ISSN 1842 – 1059, articol publicat în limba română;
7. Mariana MITRA „Norme juridice ce guvernează instituţia extrădării în reglementarea actuală”, articol publicat în Volumul Omagial - Prof.univ.dr. Nicolae V. Dură, 2006, 19 pg., ISBN 973-87251-8-6, articol publicat în limba română;
8. Mariana MITRA „Particularităţile extrădării în dreptul penal francez”, articol publicat în Revista de Studii şi Cercetări Sociale şi Juridice „Ars Aequi”, Volumul I, nr. 4/2006, 17 pg., ISSN 1842 – 1059, articol publicat în limba română;
9. Mariana MITRA „Aspecte istorice privind fenomenul terorismului”, articol publicat în Revista de Studii şi Cercetări Sociale şi Juridice „Ars Aequi”, Volumul I, nr. 5/2006, 7 pg. ISSN 1842 – 1059, articol publicat în limba română;
10. Mariana MITRA „Condiţiile necesare acordării extrădării pasive”, articol publicat în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe Administrative nr. 1/2007, 14 pg., ISSN 1584 – 5486, articol publicat în limba română;
11. Mariana MITRA „Consideraţii istorice şi de drept comparat privind instituţia tentativei”, articol publicat în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria Drept şi Ştiinţe Administrative nr. 1/2007, 10 pg., ISSN 1584 – 5486, articol publicat în limba română;
12. Mariana MITRA „Influenţe europene privind activitatea de cooperare judiciară internaţională în materie penală”, articol publicat în Revista „Tendinţe europene în dreptul penal”, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2007, 17 pg., ISBN 978-973-7667-83-0, articol publicat în limba română;
13. Mariana MITRA “Liberarea condiţionată ca mijloc de individualizare a executării pedepsei privative de libertate – un beneficiu acordat condamnatului sau un drept al acestuia?” articol publicat în Revista Ars Aequi, ediţia toamnă 2007, 10 pg., ISSN 1824 – 1059, articol publicat în limba română;
14. Mariana MITRA „Aspecte juridico-penale privind violenţa domestică”, articol publicat în Revista Simpozionului Naţional cu tema „Copii şi violenţa – metode de prevenţie”, Bucureşti, 2008, 8 pg. ISBN 978-973-0-05753-9, articol publicat în limba română;
15. Mariana MITRA „Rolul şi importanţa cetăţeniei în procedura extrădării”, articol publicat în volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice cu tema „Cercetarea academică la început de secol XXI”, Constanţa, Universitatea Spiru Haret, 10 mai 2008, ediţia a XV –a, Editura Europolis, Constanţa, 2008, 10 pg., ISBN 978-973-676-306-9, articol publicat în limba română;
16. Mariana MITRA „Dreptul la viaţă şi protecţia sa juridico-penală” articol publicat în volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice cu tema „Cercetarea academică la început de secol XXI”, Constanţa, Universitatea Spiru Haret, 10 mai 2008, ediţia a XV –a, Editura Europolis, Constanţa, 2008, 16 pg., ISBN 978-973-676-306-9, articol publicat în limba română;
17. Mariana (MITRA) RADU „Dreptul la religie şi ocrotirea juridico-penală a acestuia în România”, articol publicat în Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei, nr. 1/2009, Editura Ovidius University Press, 12 pg., ISSN 1454 – 1823, articol publicat în limba română;
18. Mariana (MITRA) RADU “Probleme contemporane ridicate de dreptul la religie şi manifestarea acesteia”, articol publicat în Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei, nr. 1/2010 Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 21 pg., ISSN 1454 – 1823, articol publicat în limba română;
19. Cătălina Mititelu, Mariana (MITRA) RADU, The European Social Charter (Revised) and the Protection of the Human Rights, in “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XIII, Issue 1, mai 2013, p. 1593-1598, articol publicat în limba engleză;
20. Mariana (MITRA) RADU, Cătălina Mititelu, Specific Provisions on the Procedure for Judicial Cooperation in Criminal Matters, in “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XIII, Issue1, mai 2013, p.1599-1605, 6 pg., articol publicat în limba engleză;
21. Mariana (MITRA) RADU, Cătălina Mititelu, „Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în procedura extrădării pe plan naţional şi internațional” The Observance of Human Rights and Freedoms in the Extradition Proceedings at National and International Levels, 3rd International Conference The Danube - Axis of European Identity Izmail State Liberal Arts University – June 29, 2013 Danubius University of Galati, Romania, Cahul State University “B.P.Hasdeu”, Republic of Moldova Izmail State Liberal Arts University, Ukraine And University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria, Danubius University 2014, online ISSN: 2392 – 8050, Print ISSN: 2284 – 5224, International Conference The Danube - Axis of European Identity, Izmail State Liberal Arts University June 29, 2013, International Covenant on Civil and Political Rights Axis of European Identity which is being held 2013-06-29 at Izmail. http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/DAIE/DAIE3, 7 pg., articol publicat în limba engleză;
22. Cătălina Mititelu, Mariana (MITRA) RADU, International Covenant on Civil and Political Rights Levels, 3rd International Conference The Danube - Axis of European Identity Izmail State Liberal Arts University – June 29, 2013 Danubius University of Galati, Romania, Cahul State University “B.P.Hasdeu”, Republic of Moldova Izmail State Liberal Arts University, Ukraine And University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria, Danubius University 2014, online ISSN: 2392 – 8050, Print ISSN: 2284 – 5224, International Conference The Danube - Axis of European Identity, Izmail State Liberal Arts University June 29, 2013, International Covenant on Civil and Political Rights Axis of European Identity which is being held 2013-06-29 at Izmail. http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/DAIE/DAIE3, 7 pg., articol publicat în limba engleză;
23. Mariana (MITRA) RADU, „Implicaţiile juridico-penale ale clonării fiinţei umane, fertilizarea în vitro şi transferul de embrioni” („The implications of the Legal System on Human Cloning, in Vitro Fertilization and Embryo Transfer”), articol publicat în Analele Universităţii Ovidius, Seria Ştiinţe Economice, ISSN 1582-9383, CNCSIS Tip B+ şi BDI, decembrie 2013, 5 pg., articol publicat în limba engleză; 24. Mariana (MITRA) RADU, „Câteva aspecte privind natura juridică a extrădării” (“Controversies on the Legal Nature of Extradition”), articol publicat în Analele Universităţii Ovidius, Seria Ştiinţe Economice, ISSN 1582-9383, CNCSIS Tip B+ şi BDI, decembrie 2013, 5 pg., articol publicat în limba engleză;
25. Mariana (MITRA) RADU, Cătălina Mititelu „Migraţia şi şomajul – factori criminogeni”, articol publicat în Volumul Conferinţei Naţionale „Exodul Tinerilor – migraţie, şomaj, consiliere”, Constanţa 22-24 decembrie 2013, 8 pg., ISBN 973-116-334-4, Editura Vasiliana '98, Iaşi 2013, articol publicat în limba română;
26. Mariana (MITRA) RADU, „Condamnări care nu atrag starea de recidivă”"Interdisciplinary aspects on the convistions which do not attract replase", articol publicat în Analele Universităţii Ovidius, Seria Ştiinţe Economice, ISSN 1582-9383, CNCSS Tip B+ şi BDI, luna mai 2014, 4 pg., articol publicat în limba engleză;
27. Mariana (MITRA) RADU, "Reabilitarea în dreptul penal român – un nou drept acordat fostului condamnat de către societate" „The Institution of Rehabilitation in the Current Legal and Criminal Law Regulatory Context”, articol publicat în Analele Universităţii Ovidius, Seria Ştiinţe Economice, ISSN 1582-9383, CNCSS Tip B+ şi BDI, luna mai 2014, 5 pg., articol publicat în limba engleză;
28. Mariana MITRA, „Corupţia – o reală ameninţare la adresa democraţei şi a statului de drept” („Corruption – A Real Threat to Democracy and to the Rule of Law”), articol publicat la Analele Universităţii Ovidius, Seria Ştiinţe Economice, ISSN 1582-9383, CNCSIS Tip B+ şi BDI, decembrie 2014, 6 pg., articol publicat în limba engleză;
29. Mariana MITRA, „Noua dimensiune a violenţei în familie. Manifestări şi prevenire” (“The New Dimension of Violence. Manifestations and Prevention”), articol publicat la Analele Universităţii Ovidius, Seria Ştiinţe Economice, ISSN 1582-9383, CNCSIS Tip B+ şi BDI, decembrie 2014, 5 pg., articol publicat în limba engleză;
30. Mariana MITRA, „Caracteristicile extrădării, ca instituţie a dreptului penal, în timpul Evului Mediu, cu referire specială la epoca lui Constantin Brâncoveanu” (The Features of Extradition, as an Institution of Criminal Law, in the Middle Ages, with Special Reference to the Age of Constantine Brancoveanu), articol publicat în volumul Simpozionului Internaţional „Moştenirea Brâncovenească. Valori mărturisitoare ale ortodoxiei şi culturii româneşti”, coordonatori Popovici Dănuţ, Răzvan Ionescu, Marius Paicu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014, ISBN 978-973-30-3737-8;
31. Mariana MITRA, „Educaţia în familie prin violenţă” (Family Education through Violence), articol publicat în volumul Simpozionului Internaţional „Educaţia religioasă în context european”, coordonatori Popovici Dănuţ, Popa Claudia, Oros Mihaela, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014, ISBN 978-973-30-3736-1;
32. Mariana MITRA, „Individualizarea aplicării şi executării pedepselor. Aspecte pro şi contra”, articol publicat în volumul Conferinţei Internaţionale „Reforma statală prin prisma noilor Coduri juridice”, Constanţa, 03,04.04.2014, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

II. Cărţi:

1. „Caiet de Seminar – Drept penal - partea generală”, vol.I, Editura BREN, Bucureşti, 2007, 190 pg.;
2. „Caiet de Seminar – Drept penal - partea generală”, vol.II, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2008, 251 pg;
3. „Extrădarea în legislaţia penală română”, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2008, 387 pg.;
4. „Drept penal - partea generală. Caiet de Seminar”, Ediţia a II –a revăzută şi completată, pentru specializarea Drept anul II, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2011, 512 pg.;
5. “Manual de drept penal pentru specializările Administraţie Publică şi Poliţie Locală”, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2015, 182 pg.,;
6. “Caiet de seminar. Drept penal, partea generală”, Vol. I, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2015, 284 pg.

III. Note de curs:

1. „Note de curs Drept penal – partea generală – pentru Specializarea Drept, anul II”, de circulaţie internă în cadrul Facultăţii de Drept (în coautorat cu Lect. Univ. Dr. Vasile Drăghici), 2003, 160 pg.;
2. „Note de curs Drept penal – partea specială – pentru Specializarea Drept, anul III”, de circulaţie internă în cadrul Facultăţii de Drept (în coautorat cu Lect. Univ. Dr. Vasile Drăghici), 2003, 160 pg.;
3. „Note de curs Drept penal – partea generală şi specială – pentru Specializarea Administraţie Publică, anul II”, de circulaţie internă în cadrul Facultăţii de Drept (în coautorat cu Lect. Univ. Dr. Vasile Drăghici), 2003, 160 pg.;
4. „Note de curs Elemente de drept penal şi procedură penală pentru Specializarea Administraţie Publică, anul II”, de circulaţie internă în cadrul Facultăţii de Drept (în coautorat cu Lect. Univ. Dr. Vasile Drăghici), 2006, 180 pg.;
5. „Note de curs Elemente de drept penal şi procedură penală”, pentru Facultatea de Litere, Secţia Limbi Moderne Aplicate, de circulaţie internă în cadrul Facultăţii de Litere, 2006, an în care am preluat acest curs, 131 pg.;
6. „Note de curs Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, anul II”, pentru Specializarea Drept, curs obţional, de circulaţie internă în cadrul Facultăţii de Drept, 2007, revăzut în 2008, 217 pg.;
7. „Note de curs Drept Internaţional Penal”, pentru Specializarea Drept, anul III, curs obţional, de circulaţie internă în cadrul Facultăţii de Drept, 2008, an în care am preluat acest curs, 200 pg.;
8. „Note de curs Elemente de drept penal şi procedură penală, anul II”, pentru specializarea Poliţie Comunitară şi Administraţie Publică, de circulaţie internă în cadrul Facultăţii de Drept, 2009, an în care am preluat acest curs, 164 pg.;
9. „Note de curs Infracţiuni prevăzute în legi speciale”, pentru Specializarea Drept, anul IV, curs oblgatoriu, de circulaţie internă în cadrul Facultăţii de Drept, 2013, an în care am preluat acest curs, 150 pg.

IV. Caiete de studiu:

1. „Caiet de studiu individual la disciplina Criminologie”, pentru studenţii la forma de învăţământ fără frecvenţă, secţia Drept, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 160 pg., 2010;
2. „Caiet de studiu individual la disciplina Elemente de drept penal”, pentru studenţii la forma de învăţământ fără frecvenţă, secţia Administraţie Publică, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 235 pg., 2010;
3. „Caiet de studiu individual la disciplina Drept penal, partea generală, vol. I, în coautorat cu Conf. univ. dr. Vasile Drăghici, pentru studenţii la forma de învăţământ fără frecvenţă, secţia Drept, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 107 pg., 2010;
4. „Caiet de studiu individual la disciplina Drept penal, partea generală, vol. II, în coautorat cu Conf. univ. dr. Vasile Drăghici, pentru studenţii la forma de învăţământ fără frecvenţă, secţia Drept, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 111 pg., 2010;
5. „Caiet de studiu individual la disciplina Drept penal, partea specială, vol. I, în coautorat cu Conf. univ. dr. Vasile Drăghici, pentru studenţii la forma de învăţământ fără frecvenţă, secţia Drept, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 126 pg. 2010;
6. „Caiet de studiu individual la disciplina Drept penal, partea specială, vol. II, în coautorat cu Conf. univ. dr. Vasile Drăghici, pentru studenţii la forma de învăţământ fără frecvenţă, secţia Drept, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 111pg., 2010.