Ciprian Teodor Mihăilescu

Ciprian Teodor Mihăilescu

Este Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România.