Lazăr-Ciprian Ureche

Lazăr-Ciprian Ureche

Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţia Drept Comunitar, promoţia 2009. În anul 2010 a absolvit cursurile masteratului Drept privat comparat (Droit privé comparé) cu predare în limba franceză din cadrul aceleiaşi universităţi clujene.Studii:

- absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” Cluj‑Napoca, precum și al masterului „Droit privé comparé” din cadrul aceleiaşi universităţi clujene;
- absolvent al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul teritorial Cluj;
- deţinător al unui Certificat de Franceză Juridică (Français juridique) eliberat de Camera de Industrie şi Comerţ din Paris, Franţa;

Activitate profesională:

- Avocat definitiv în cadrul Baroului Bistriţa-Năsăud;

Activitate științifică:

- autor al comentariului jurisprudențial: Desfacerea căsătoriei cu elemente de extraneitate. Declararea necompetenței generale a instanțelor române (Comentariu critic la Sentința civilă nr. 2669 din 07 aprilie 2015 a Judecătoriei Bistrița), în „Revista Română de Jurisprudenţă” nr. 6/2015;
- coautor, împreună cu Bogdan Dumitru Moloman, al lucrării „Noul Cod civil. Cartea a II-a - Despre familie (art. 258-534). Comentarii, explicații și jurisprudență, Editura Universul Juridic, București, 2016, 880 p.;
- coautor, împreună cu Bogdan Dumitru Moloman, al mai multor articole şi studii publicate în „Revista Română de Jurisprudenţă”, „Dreptul” și „Pandectele Române”, dintre care menționăm: Succinte considerații cu referire la obligația de întreținere în actuala statornicire a Codului civil, în Dreptul nr. 9/2015; Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea Noului Cod civil, în R.R.D.J. nr. 3/2015; Scurte consideraţiuni privind dreptul la despăgubiri în caz de divorţ, potrivit art. 388 NCC, în R.R.D.J. nr. 6/2014; Despre o nouă contradicție a dreptului. Problematica numirii tutorelui în procedura punerii sub interdicție în lumina noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă, în P.R. nr. 3/2014; Analiza dispoziţiilor alin. (2) al art. 150 din Noul Cod civil. Problematica instituirii curatelei în situaţia inexistenţei contrarietăţii de interese între minor şi reprezentantul său legal, în R.R.D.J. nr. 2/2014; Prestația compensatorie – sprijin acordat soțului inocent și vulnerabil urmare a divorțului, în R.R.D.J. nr. 6/2013; Ancheta psihosocială a autorității tutelare – personaj special în distribuția cauzelor aflate pe rolul instanței de tutelă. Act administrativ sau simplu mijloc de probă, în R.R.D.J. nr. 3/2013; Implicații ale continuării acțiunii de divorț de către moștenitorii soțului reclamant decedat. Inadvertențe între dispozițiile de drept material și cele de drept procedural, în R.R.D.J. nr. 2/2013.
- participant, în perioada 9-12 octombrie 2008, Bălți – Republica Moldova, la Școala de vară „La recodification et les tendances actuelles du droit privé” organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alecu Russo”Bălți, Republica Moldova și Asociația „Henri Capitant”.

Site web: https://sites.google.com/site/avocatureche/home

Postări - Lazăr-Ciprian Ureche